Komisja Europejska chce wprowadzić przepisy nakazujące zwiększenie minimalnej kwoty funduszy własnych 8 tysięcy banków działających w Europie oraz zaostrzenie wymogów dotyczących jakości tych funduszy. Wniosek Komisji, nazwany „pakietem Bazylea III”, ma służyć wprowadzeniu w Europie międzynarodowych standardów uzgodnionych przez państwa grupy G20. Komisja dąży również do wprowadzenia nowej metody nadzoru, dzięki której organy nadzoru uzyskają uprawnienia do ściślejszego monitorowania banków i nakładania sankcji w przypadku stwierdzenia zagrożeń prowadzących np. do powstawania baniek finansowych.