Narodowy Bank Polski poinformował, że dzięki wzmożonemu eksportowi zmalał deficyt na rachunku obrotów bieżących we ostatnim miesiącu. Jako podstawową przyczynę niższego deficytu podano obniżenie deficytu handlowego.

Redukcja deficytu w handlu była wynikiem wciąż stosunkowo silnego eksportu, wspieranego przez osłabienie złotego do euro i dolara amerykańskiego. To wpłynęło na wzrost atrakcyjności polskich produktów.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)