Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów zaostrzający się kryzys zadłużenia w Europie sprawia, że gospodarka strefy euro i całej Unii Europejskiej zmierzają do recesji. W I kw. PKB strefy euro nie zmienił się w stosunku do IV kw. 2011 roku, w II kw. zmniejszył się o 0,2 proc. w stosunku do I kw. Recesja jest definiowana jako dwa z rzędu kwartały spadku PKB. Licząc w skali roku, spadek PKB strefy euro sięgnął 0,4 proc., a UE - 0,2 proc.

Jak dotąd gospodarka UE oparta była o wzrost gospodarczy w Niemczech, największej gospodarce UE. Niemiecka gospodarka w latach 2010-11 rozwijała się niezwykle szybko. Ale w tej chwili także tutaj widać znaczące osłabienie. W II kw. PKB Niemiec co prawda wzrósł, ale mizernie: w stosunku do I kw. wzrost sięgnął 0,3 proc., a licząc w skali roku, PKB wzrósł o 1 proc. Mogło być gorzej, gdyby nie solidny niemiecki eksport.