W rankingu Global Financial Centres Index, czyli listy centrów finansowych świata, przygotowywanej przez londyński ośrodek Y/Zien. Warszawa spadła z 59 na 63 miejsce. Przynajmniej zdobyła więcej punktów niż rok temu, jednak inne rynki rozwijają się znacznie szybciej - od Warszawy lepsza jest już Praga.

Ten ranking pokazuje, że Warszawa w ogóle nie jest postrzegana jako centrum finansowe Europy Środkowej, choć wielu osobom wydaje się, że tak jest lub może być w najbliższym czasie. Potrzebna jest koncepcja całościowego rozwoju rynku finansowego, w tym kapitałowego, a jej nie mamy - mówi Jacek Socha, przez 10 lat przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.