Bank JP Morgan poinformował, że podtrzymuje prognozę średniorocznego PKB dla Polski na poziomie 4,2% w 2011 r. i 4% w 2012 r. Prognoza przewiduje też szczytową inflację w sierpniu br. na poziomie 5,1-5,2% r/r oraz jej późniejszy spadek do 3,2% w końcu roku, co da średnią roczną 4,6%. Głównym motorem wzrostu gospodarczego ma być popyt konsumpcyjny; wzrośnie też poziom inwestycji w środki trwałe sektora prywatnego. Natomiast do wyhamowania wzrostu gospodarczego w 2012 r. przyczynią się: zacieśnianie polityki fiskalnej, zmniejszenie nakładów na inwestycje publiczne oraz osłabienie popytu zewnętrznego. Główna stopa procentowa NBP – obecnie 4,5% – wyniesie 5% na początku 2012 r. i wzrośnie do 5,5% z końcem przyszłego roku. W bieżącym roku dług publiczny wyniesie 53% PKB, a w przyszłym ma się obniżyć.