Bank Gospodarstwa Krajowego podał w komunikacie, że wypłacił od początku 2010 roku wnioskodawcom programów unijnych 45,9 miliarda euro. Od początku ubiegłego roku obowiązuje bezpośredni sposób przekazywania pieniędzy – z pominięciem instytucji pośredniczących.