W I kwartale br. nastąpiło ożywienie w kredytowaniu małych i średnich firm, które – zdaniem bankowców – zgłaszają się już nie tylko po dofinansowanie bieżącej działalności, ale również po kredyty na inwestycje. Zachętę stanowiło znaczne obniżenie bankowych marż. Z ankiety NBP wynika, że w wyniku nasilonej konkurencji, marżę obniżyła 1/3 banków.