GUS podał w komunikacie, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2011 wzrosły o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,5%. W marcu inflacja wyniosła 4,3% r/r. Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miały podwyżki cen żywności (o 7,7%), a także opłat związanych z mieszkaniem (o 5,0%) i w zakresie transportu (o 7,6% – w tym paliwa do prywatnych środków transportu o 14,2%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,69 pkt proc., 1,28 pkt proc. i 0,70 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia (o 1,1%) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,06 pkt proc.