Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w środę 11 maja stopy procentowe o 0,25%, tak więc podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 4,25%. RPP tłumaczy swoją decyzję koniecznością walki z inflacją, która pozostaje na wysokim poziomie przez wysokie ceny paliw i żywności. Prezes NBP, Marek Belka powiedział, że decyzja RPP może mieć wpływ na aprecjację kursu złotego, jednak „NBP nadal realizuje strategię celu inflacyjnego, a nie celu kursowego”. Po podniesieniu stóp procentowych złoty zyskał wobec euro około 3 grosze.