ING Bank Śląski podał w raporcie, że miał 212,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2011 roku, wobec 177,52 mln zł zysku w I kwartale 2010. Wynik jest lepszy od średniej rynkowej wynoszącej 208 mln zł zysku. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku bank miał 189,28 mln zł zysku netto wobec 160,79 mln zł zysku rok wcześniej.