Jeżeli ubiegamy się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane w związku z remontem lub budową, do wniosku składanego w urzędzie skarbowym musimy dołączyć, oprócz kopii faktur za zakupione materiały, dokument poświadczający prawo do lokalu (akt własności lub aktualna umowa najmu) albo pozwolenie na budowę. Nawet wówczas, gdy jest to kolejny wniosek dotyczący tej samej inwestycji. Podstawa prawna to: Art. 5 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).