GUS podał w komunikacie, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku ukształtował się na poziomie 111 154 mln zł, co stanowi 7,9% PKB ( 7,3% rok wcześniej), natomiast dług publiczny wyniósł 778 212 mln zł, tj. 55% PKB (50,9% rok wcześniej).