Regulator chińskiego rynku kapitałowego przedstawił projekt, według którego pracownicy będą mogli zdecydować, czy chcą dostawać nawet 30 proc. wynagrodzenia w akcjach giełdowych spółek w których pracują.

Projekt przewiduje, że akcje dla pracowników będą musiały pochodzić z rynku wtórnego. Akcji tych nie będą oni mogli jednak sprzedać przez co najmniej 36 miesięcy.
Chińska Komisja Papierów Wartościowych tłumaczy, że jej celem jest stabilizacja chińskiego rynku akcji i zwiększenie zaufania inwestorów w perspektywie długoterminowej.