Komisja Nadzoru Finansowego podała, że wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o ponad 9%, do kwoty 701,49 mld zł w skali roku, na koniec lutego 2011 r. W tym też czasie wartość depozytów wzrosła o 9,0%, do 614,45 mld zł. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 222,74 mld zł i nie uległa zmianie licząc rok do roku. Wartość kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 475,32 mld zł, tzn. wzrosła o 13,8% w skali roku, licząc na koniec lutego 2011 r. Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych urosły o 22,7% r/r, do kwoty 267,99 mld zł.