We czwartek irlandzki bank centralny rozstrzygnie czy dwa banki: Bank of Ireland i Irish Life & Permanent, przejdą pozytywnie stresstesty, czy zostaną znacjonalizowane. Wówczas państwo przejęłoby co najmniej 50% udziałów, tak jak to stało się w przypadku czterech innych banków: Anglo Irish Corp., Allied Irish Banks, EBS Building Society i Irish Nationwide Building Society. Według wstępnych ocen oba banki potrzebują w sumie na dokapitalizowanie około 27,5 mld euro.