Rosnące zaufanie inwestorów do tej waluty i ucieczka od dolara i euro powodują dalsze jej umacnianie. Paradoksalnie, eksperci rynku walutowego prognozują przyhamowanie w tym roku wzrostu gospodarczego Szwajcarii, ponieważ rosną koszty eksportu, który ma ponad 50-procentowy udział w gospodarce tego kraju. Według badania OECD, opartego na porównaniu siły nabywczej walut, frank jest obecnie przewartościowany o 39% wobec dolara i o 32% wobec euro. 

źródło: PulsBiznesu