Nie zamierza pozbawić się jednak kontroli nad bankiem. W związku z tym minister skarbu chce zmienić statut banku tak, by sprzedaż części akcji nie spowodowała znaczących zmian właścicielskich, a tym samym bank byłby zabezpieczony przed wrogim przejęciem. Sprzedaż akcji nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie br.