Zamiast obecnie obowiązującej 19% od dochodu. Według szacunkowych wyliczeń ZPP, budżet państwa zyskałby rocznie dodatkowo 32 mld złotych zamiast obecnych 25,4 mld zł, ponieważ CIT średnio płaci tylko 36,64% podatników tj. 119,9 tys. podmiotów z 327,3 tys. wszystkich, które wykazują zysk. Reszta firm, a są to przede wszystkim największe spółki o największych obrotach, unika podatku zgrabnie mnożąc koszty. Propozycja ZPP w postaci listu trafiła do ministra finansów, Jacka Rostowskiego.