Oznacza to prawo podatnika do wygenerowania znacznej kwoty kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości rynkowej nieruchomości, a w przypadku sprzedaży tych nieruchomości ustalenia kosztu z ich sprzedaży na poziomie ich wartości rynkowej.  Jeżeli zatem przykładowo podatnik posiada nieruchomość o wartości księgowej netto 0,5 mln zł której bieżąca wartość rynkowa wynosi 8 mln zł, istnieje możliwość zwiększenia kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne o wartość 7,5 mln zł, co daje oszczędność podatkową w wysokości 1,425 mln zł (19%*7,5 mln). W przypadku natomiast sprzedaży tej nieruchomości za kwotę nie wyższą niż 8 mln podatnik nie zapłaci podatku dochodowego (przychód 8mln – koszt 8 mln = 0).

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z doradcą podatkowym, gdyż podjęcie działań jest niezbędne już DZIŚ.

 

Katarzyna Modrzejewska, doradca podatkowy, partner

Partnerstwo Podatkowo Prawno Księgowe Sp. z o.o., www.pppk.pl