Chodzi tutaj głównie o domy jednorodzinne, parterowe budynki gospodarcze (do 35 m2), domki letniskowe (do 35 m2), wiaty (do 50 m2), szamba (do 10 m2), baseny i oczka wodne (do 10 m2) oraz zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także zatoki parkingowe przy tych drogach.

Po wejściu w życie ustawy, trzeba będzie jedynie zgłosić budowę wraz z planem budowy oraz innych wymagalnych dokumentów, w takim samym trybie postępowania, jak w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Co ważne, projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dużym ułatwieniem będzie również fakt, że nie trzeba będzie dostarczać zaświadczeń o: zapewnieniu wody, energii, gazu, o przyłączeniu do sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych itp., właściwego zarządcy drogi o udostępnieniu drogi publicznej (wyjątkiem są drogi krajowe i wojewódzkie, gdzie obowiązek składania takich oświadczeń nadal pozostanie).

Katarzyna Surma, redaktor wgn.pl