Zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe czy kilkusetletnie zamki można w Polsce kupić nawet za równowartość mieszkania w dużym mieście. W zabytkowych nieruchomościach najczęściej powstają hotele, centra kongresowe czy domy weselne, jednak coraz częściej można spotkać np. obiekty, które stają siedzibami firm czy luksusowymi biurami. Kupno tego typu nieruchomości jest inwestycją wymagającą dużych nakładów finansowych, jednak są to bezpiecznie ulokowane pieniądze. Nienależny zapominać, że nieruchomości zabytkowe maja też funkcje mieszkalno-rezydencjalną.

Największą grupą kupujących zabytkowe nieruchomości są biznesmeni oraz firmy, jednak zauważalnie rośnie liczba transakcji, w których to gmina lub miasto odkupuje zabytek sprzedawany przez osoby prywatne. W takich przypadkach najczęściej urządza się w nich muzea lub obiekty użyteczności publicznej.

Rynek obrotu nieruchomościami zabytkowymi, choć nie jest dominującym segmentem generuje spektakularne, często wielomilionowe transakcje. Jedną z nich było sprzedanie w 2013 roku Pałacu Branickich w Warszawie za 40 mln złotych. Już od kilku lat jest to rynek bardzo stabilny. W głównej mierze taką sytuację kształtują trzy czynniki. Po pierwsze Skarb Państwa bardzo chętnie sprzedaje nieruchomości zabytkowe, aby ograniczyć ich dalsze niszczenie. Po drugie tego typu obiekty dysponują bardzo dużym potencjałem nie tylko hotelowym, ale również konferencyjnym.

Należy zaznaczyć, że z roku na rok liczba zagranicznych turystów odwiedzających Polskę rośnie, a zatrzymanie się w zamku z historią przekształconym na luksusowy hotel jest dla nich dodatkową atrakcją. Po trzecie, dawni właściciele odzyskując prawa do rodzinnych posiadłości po prostu je sprzedają. Analitycy WGN szacują, że w ciągu ostatnich 13 lat przeprowadzono około 300 transakcji, dotyczących sprzedaży zabytkowych nieruchomości o łącznej kwocie przekraczającej 500 mln złotych, w tym ponad 25% przeprowadzono za pomocą WGN-u.

Zakup takich obiektów był często współfinansowany przez fundusze europejskie. Ocenia się, że obecnie na terenie Polski jest około 10 tys. nieruchomości o charakterze zabytkowym, z czego najwięcej to dworki szlacheckie. Najwięcej takich obiektów znajduje się w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu.

 

Sandra Wolna
Redaktor Naczelna wgn.pl