Spadek wartości inwestycji nie dotyczy jednak Europy Środkowo- Wschodniej, nakłady finansowe w rynek nieruchomości zwiększają się tam nieprzerwanie od 6 lat. Liderem regionu pozostaje Polska, odpowiadając za 58% inwestycji. Porównując dwa pierwsze kwartały roku 2017 i 2018 notuje się wzrost na poziomie 113%, w tym roku wartość inwestycji przekroczyła 3,2 mld zł. Z badań KPMG prowadzonych w 14 europejskich krajach wynika, że banki dobrze oceniają swoje inwestycje w realizację projektów nieruchomościowych.


Analitycy WGN szacują, iż trend wzrostowy będzie utrzymywał się w kolejnych latach, przy założeniu że nie nastąpią gwałtowne zmiany na rynkach lokalnych. Na europejskim rynku spadek wartości inwestycji w ten sektor notuje się już od trzech lat. Nieprzerwanie Niemcy i Wilka Brytania pozyskały ponad połowę całego wolumenu transakcji w Europie. Jednakże w pierwszej połowie 2018 to w Polsce i Irlandii odnotowano największe wzrosty.

Jakiego rodzaju inwestycji jest najwięcej na rynku?

Z analiz wynika, że najbardziej preferowaną klasą aktywów na rynku Europejskim są inwestycje w rozwój rynku mieszkaniowego. Takie same wnioski płynęły z poprzedniej edycji badania. Jednak należy zaznaczyć, że zainteresowanie finansowaniem inwestycji mieszkaniowych w Polsce nadal plasuje się na stosunkowo niskim poziomie.

Tylko inwestycje w nieruchomości o charakterze hotelowym są mniejsze. Na polskim rynku najbardziej popularne są inwestycje w nieruchomości biurowe. Banki decydują się na ten rodzaj lokaty kapitału, ponieważ potencjalne zyski przewyższają potencjalne ryzyko.

W Europie Środkowo-Wschodniej obserwuje się zwiększający się udział regularnie spłacanych kredytów w bankowych portfelach. Na złą kondycję finansową banków w znacznej mierze wpływa udział zagrożonych kredytów, jednakże w ostatnim czasie zauważany jest zmniejszony udział tego typu zobowiązań.

Pierwszą edycje przytaczanych badań przeprowadzono w 2010 roku, wówczas we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej poziom kredytów spłacanych w terminie plasował się na poziomie mniejszym niż 85%. W roku 2018 w portfelach banków znajduje się już ponad 85% takich kredytów.

Inwestycje w rynek hotelowy

Z raportu CBRE „European Hotels. Investor Intensions Survey 2018” wynika, że Polska jest najbardziej atrakcyjnym rynkiem na inwestycje w rynek hotelowy w Europie Środkowo- Wschodniej. Blisko 90% inwestorów planuje zakup hotelu w 2018 roku.

Na atrakcyjność polskiego rynku w znacznej mierze wpływa szybki rozwój gospodarczy, który nastąpił w ostatnich kilku latach. W 2017 roku inwestycje w rynek hotelowy wyniosły około 350 mln euro i był to rekordowy okres zarówno pod względem wielkości jak i liczby transakcji w tym sektorze. Szacuje się, że w roku 2018 wartości te będą jeszcze większe.

Tego rodzaju inwestycje są postrzegane za niszową formę lokowania kapitału, jednakże z roku na rok grono inwestorów, którzy planują ulokowanie jeszcze większych środków sukcesywnie się powiększa.

W Europie najatrakcyjniejszymi państwami dla _inwestycji hotelowych_ jest Wielka Brytania, którą wybiera 35% inwestorów, Niemcy z wyborem 18% oraz Hiszpania, gdzie inwestuje 16% inwestorów. W roku 2018 Polska zajęła dziewiątą pozycję i oznacza to awans o jedno miejsce względem roku ubiegłego.

Należy zaznaczyć, że Polska jest na pierwszej pozycji w regionie CEE. Tak wysoka pozycja rankingowa przyciąga nowych inwestorów, dzięki czemu wolumen transakcji sukcesywnie się zwiększa. Najwięcej w *rynek hotelowy* inwestują firmy prywatne (28%), następnie fundusze inwestycyjne (23%) oraz osoby prywatne i spółki rodzinne (20%). Ta ostatnia grupa najbardziej zainteresowana jest umowami najmu, wzrost o 4% w stosunku do 2017 roku (obecnie 32%), następnie obiektami wolnymi od wszelkich umów (26%), stosunkowo dużo (23%) decyduje się na umowy zarządzające hotelami a 18% jest zainteresowanych umową franczyzową.

Najwięcej inwestorów decyduje się na lokowanie kapitału w rynek hotelowy oczekując wzrostu wartości kapitału (38%) oraz wykazując potrzebę dywersyfikacji portfela (16%). Często podkreślany jest fakt, że inwestorzy oczekują wyższej stopy zwrotu w porównaniu do innego typu nieruchomości.

ZOBACZ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

 

Sandra Wolna
Redaktor Naczelna wgn.pl