Zdecydowana większość respondentów uważa, że najbardziej atrakcyjnymi inwestycyjnie miastami są Kraków i Warszawa. Aż ponad 30 proc. osób, które wzięły udział w sondzie, wskazało na stolicę Małopolski. Warszawę, która znajduje się w zestawieniu na drugim miejscu, wybrało zaś 21,8 proc. respondentów. Podobne badanie zostało przeprowadzone na początku 2009 r. Analiza i porównanie odpowiedzi do sondy ze stycznia 2010 r. oraz wyników analogicznego badania sprzed roku pokazują, że postrzeganie miast wśród inwestorów pozostało praktycznie niezmienione. Podobnie jak obecnie, rok temu Kraków również znajdował się na pierwszym miejscu zestawienia. Jednak jedynym miastem, które przez ostatni rok utrzymało swój wynik właściwie na tym samym poziomie jest Wrocław. W styczniu 2009 r. na Wrocław jako najlepsze misasto do inwestowania wskazało niecałe 12,3 proc. respondentów, obecnie udział procentowy dla tego miasta wzrósł do 12,4 proc.

 
 

Z analizy wynika, że przez ostatni rok większość miast poprawiła swój wynik. Na początku 2009 r. aż 16 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nieopłacalne jest inwestowanie w dużych aglomeracjach miejskich. Takie postrzeganie było skutkiem trudnej sytuacji na rynku nieruchomości w dużych miastach, wynikającej z wysokich cen m kw. oraz problemów z otrzymaniem kredytu na droższe mieszkania. Część inwestorów obawiała się również dalszych obniżek cen mieszkań na rynku, a przez to straty zainwestowanych pieniędzy. Podsumowanie 2009 r. pozwala twierdzić, że mamy do czynienia ze stabilizacją cenową na rynku. Wielu specjalistów jest zgodnych, że rok 2010 będzie przełomowy na rynku.

 

 

Źródło: KRN.pl