Przez duże mieszkania rozumiemy te o przynajmniej 70 metrach kwadratowych, czyli albo 3 duże albo 4 pokoje. Niższe stawki za metr kwadratowy takich nieruchomości znajdują swoje odzwierciedlenie w średnich cenowych.

W WGN średnia za mieszkania o powierzchni pow. 70 mkw. wynosi 3800 zł (cała Polska), podczas gdy te mniejsze mieszkania kosztują  przeciętnie 4100 zł. Są więc o około 8 proc. droższe.
Analiza pod tym kątem lokalnych rynków pokazuje jednak spore różnice, skorelowane z dostępnością dużych mieszkań. Tam gdzie jest ich więcej, są też mocniej przeceniane. Tam, gdzie mieszkań dużych jest mniej, tam też skłonność do przeceny metra kwadratowego mieszkania jest mniejsza.

Dobrym przykładem dla zobrazowania tej tendencji może być Wrocław, który wg GUS jest miastem wojewódzkim o największych przeciętnych metrażach mieszkań, które (dane za 2012 rok) wynoszą w stolicy Dolnego Śląska przeciętnie około 70 metrów mieszkania. To dla porównania o około 12 metrów więcej niż w Warszawie. Z danych GUS wynika więc, że we Wrocławiu łatwiej kupić duże mieszkanie, co ma swoje uzasadnienie choćby w dużej liczbie kamienic, gdzie częściej spotykamy mieszkania przynajmniej 4 – pokojowe.

Taki stan rzeczy odbija się na cenach. We Wrocławiu średnie, ofertowe stawki mieszkań średnich (do 70 mkw.) wynoszą 6600 zł/mkw., podczas gdy mieszkania duże są tańsze na metrze aż o 1000 zł i przeciętnie kosztują 5600 zł/ mkw. Ich cena jest niższa od pozostałych o 15 proc.
Podobny mechanizm ma miejsce również w Szczecinie, który także wyróżnia się dużą powierzchnią mieszkań. Wg GUS średnio mają w tym mieście 64 metry. I tu stawki za mieszkania duże są również wyraźnie obniżone – te do 70 mkw. kosztują przeciętnie około 4300 zł za metr, te powyżej 70 metrów – już 3800 zł/ mkw. Różnica wynosi 11 proc.W Warszawie przeciętna wielkość mieszkania to 58 mkw. Mieszkania duże są tu tańsze na metrze tylko o niecałe 3 procent. Te duże kosztują 7500 zł/ mkw., te o przeciętnej wielkości wycenia się na 7700 zł/ mkw.
W Łodzi, która jest miastem w ogonie pod względem wielkości mieszkań wśród stolic województw (średnio tylko 53 mkw.) różnica w cenie między nieruchomościami o powierzchni przekraczającej 70 mkw. a tymi o przeciętnej wielkości praktycznie nie występuje. Średnia cenowa za mieszkanie – niezależnie od metrażu - wynosi niecałe 3500 zł.

Niezależnie jednak od różnic na lokalnych rynkach - najczęściej sprzedający duże mieszkania są, mniej lub bardziej, skłonni obniżyć cenę metra kwadratowego. Wynika to z obawy, że większy metraż ciężej będzie sprzedać (cena całości będzie wysoka). Odwrotny mechanizm dotyczy małych mieszkań, zwłaszcza kawalerek. Tutaj, ponieważ powierzchnia, a więc i cena całości, nie będzie duża, sprzedający mają tendencję do podwyższania stawki za metr kawalerki.

Jak już mówiliśmy – obecnie mieszkania 4 pokojowe cieszą się rosnącą popularnością. Klienci korzystają też z tanich kredytów i ciągle atrakcyjnych cen mieszkań. Duże mieszkania to też opcja inwestycyjna dla klientów zainteresowanych rynkiem najmu.

Marcin Moneta
Dział Analiz WGN