W ostatnich 12 miesiącach, w których bardzo często mówiło się o spowolnieniu gospodarczym, problemy dotknęły branżę budowlaną. Koniec każdego roku to czas podsumowań, dlatego poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych wydarzeń na rynku nieruchomości w 2012 r.
1. Wraz z rokiem 2013 do historii przeszedł program „Rodzina na Swoim”, który dużą popularnością cieszył się przede wszystkim w ostatnim kwartale 2012 r. Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że tylko w październiku 2012 r. w ramach programu podpisano ponad 5 tys. umów, co oznacza zdecydowany wzrost w stosunku do wcześniejszych miesięcy. Dla porównania: w sierpniu 2012 r. podpisano 3665 umów, a we wrześniu 3790. Na wzrost zainteresowania wpływ miał zapewne fakt, że perspektywa wejścia w życie nowego programu „Mieszkania dla Młodych” jest dosyć niepewna.
2. Wiele emocji w 2012 roku zapewnił temat deregulacji rynku w zakresie zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości. Wśród przedstawicieli rynku nieruchomości kontrowersje budził przede wszystkim fakt, że deregulacyjne plany resortu sprawiedliwości przewidują niemalże całkowitą rezygnację z wymogów stawianych przyszłym pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości.
3. 28 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa deweloperska, która, celem zwiększenia ochrony nabywców, nałożyła na deweloperów szereg nowych obowiązków. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić wymóg tworzenia rachunków powierniczych, prospektów informacyjnych i obowiązek zawierania umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego z nabywcą.
4. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem medialnym ubiegłego roku były organizowane przez Polskę i Ukrainę Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Choć sportowe emocje już opadły, rezultaty organizowania imprezy są nadal odczuwalne. Efekty Euro 2012 można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczyć należy te pozytywne, a więc szereg ważnych inwestycji, które zostały sfinalizowane w Polsce: budowę nowych stadionów wraz z infrastrukturą wokół nich, powstanie setek kilometrów dróg, odremontowane dworce, kolejne lotniska, powstanie hoteli itd. Na drugim biegunie „euroskutków” znajdują się te negatywne, a które szczególnie mocno odczuła branża budowlana. Kłopoty z utrzymywaniem płynności finansowej wykonawców sprawiły, że rosły ich zobowiązania wobec podwykonawców.
5. Niepewna przyszłość ogródków działkowych. Po tym jak 11 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę o ogródkach działkowych za niezgodną z konstytucją, pod znakiem zapytania stanęła również przyszłość ogródków działkowych.

Źródło: KRN.pl