Rozmowa Pana Tomasza Kazusia z gospodarzem programu Panem Ireneuszem Zmorą dotyczyła między innymi:
- sytuacji na obecnym rynku nieruchomości,
- czy i jak inflacja wpływa na sprzedaż mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim,
- jak wysokie stopy procentowe kredytu przekładają się na sprzedaż mieszkań, 
- o korzyściach współpracy z pośrednikiem nieruchomości
i wiele innych ciekawych zagadnień.

Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na wysłuchanie interesującego wywiadu:

Wywiad w programie "Autorozmowni" - Tomasz Kazuś