Dlatego postanowiliśmy zlecić badanie rzetelnej i sprawdzonej agencji, CeBRiS Sp. z o. o.

Raport badawczy na zlecenie Grupa WGN Nieruchomości Sp.  z o. o. Świadomość Wrocławian wobec instalacji elektrycznych– budownictwo mieszkalne rynku wtórnego. Opracowanie, lipiec 2019

 

 

 

Metodologia                                                                                                                     

Stan instalacji elektrycznej                                                                                              

Wymiana instalacji elektrycznej                                                                                      

Stan wiedzy o ryzyku awarii                                                                                            

Posiadane zabezpieczenia przeciwporażeniowe

Charakterystyka lokalu respondenta                                                                                

Metryki respondentów

 

Metodologia badania

  • Badanie zrealizowano w lipcu 2019.
  • Wywiady prowadzono bezpośrednio techniką door to door z mieszkańcami Wrocławia w losowo wybranych dzielnicach i osiedlach miasta.
  • Respondentami byli właściciele mieszkań powyżej 18 roku życia
  • W trakcie badania zebrano N-157 ankiet nt. posiadanej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych respondentów.
  • Prawie połowa mieszkań na rynku wtórnych posiada miedzianą instalację elektryczną, podczas gdy prawie 4 na 10 mieszkańców nie posiada wiedzy w zakresie rodzaju materiału instalacji elektrycznej
  • Ponad 1/5 mieszkań posiada instalację elektryczną wymienioną do 5 lat, równoliczna grupa wymieniła instalację na nową od 5 do 10 lat temu, co ciekawe na rynku wtórnym podobny odsetek mieszkań nie posiada wymienionej instalacji (licząc od daty dnia badania)
  • Wrocławianie doskonale orientują się w zagrożeniach płynących z posiadania niewłaściwej/ przestarzałej instalacji elektrycznej oraz korzyści płynących z stosowana zabezpieczeń przeciwporażeniowych