Od 1994 roku (od momentu budowy pierwszej sieci franczyzowej w Polsce) jest nieprzerwanie największym Koncernem Obrotu Nieruchomościami w Polsce. Specjalizuje się głównie w pośrednictwie obrotu nieruchomościami premium oraz komercyjnymi.

W 2018 r. WGN przeprowadził blisko 8800 transakcji, zwiększając ich ilość aż o 22,2% w porównaniu do roku ubiegłego (7200 transakcji). Średnio na jednego agenta miesięczne przypadało -1,9 transakcji, co stanowi ponad 6- krotnie lepszy wynik niż w innych agencjach.

W 2018 roku do Grupy WGN przystąpiło 11 nowych biur w tym 3 biura otworzyły swoje kolejne oddziały. Natomiast z 9 biurami współpraca została zakończona, głównie z przyczyn finansowych (przeinwestowanie w zakup własnych lokali i nieruchomości) lub z przyczyn osobistych.

W historii Grupy WGN aż 7 biur przejęły i prowadzą z dużym sukcesem kolejne pokolenia właścicieli, co pokazuje, że związanie się z najsilniejszą marką na rynku obrotu nieruchomościami gwarantuje ciągły rozwój, dostęp do najlepszych narzędzi, nowatorskich rozwiązań, bezpieczeństwo transakcji, a co ważne stały, wysoki dochód oraz satysfakcję zawodową.

W tym roku przyjęto do  Grupy już 3 nowe podmioty, w procesie rekrutacyjnym jest kolejnych 6 kandydatów na rynek polski- zaakceptowanych przez Centralę oraz 2 podmioty z areny międzynarodowej.

W założeniach WGN jest wzmocnić Grupę w 2019 w sumie o 16 - 20 nowych biur.

 

 

Dagmara Komarnicka
Manager Rozwoju Sieci Franczyzowej