Dużą dynamikę wzrostu obserwujemy przede wszystkim na rynkach magazynowych, gdzie całkowite zasoby powierzchni magazynowych osiągnęły pułap 14,32 mln m2, przy rekordowo niskim wskaźniku pustostanów, który wynosi 4 %. Taka sytuacja powoduje dużą aktywność deweloperów i skłania ich do podejmowania nowych projektów inwestycyjnych, jak również, co oczywiste, zwiększa ich zainteresowanie nowymi terenami inwestycyjnymi.

Powierzchnie biurowe i magazynowe

W skali całego kraju notuje się stały wzrost wynajętej powierzchni oraz wzrost ilości podmiotów, które podpisują umowy najmu, choć np. rynek powierzchni biurowych

w krótkim okresie zanotował spadek wolumenu transakcji o 5 % w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2017, natomiast rynek magazynowy powiększył wolumen zawartych transakcji o 16 % w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

Prognozy na koniec 2018 roku

Prognozuje się, że obroty na rynku inwestycyjnym na koniec 2018 roku będą zbliżone do obrotów osiągniętych w roku 2017 lub nieznacznie przekroczą tę wartość. Warto w tym miejscu odnotować pojawienie się na polskim rynku wielu nowych inwestorów, w tym przede wszystkim funduszy inwestycyjnych i podmiotów zagranicznych.
Stały przyrost całkowitej powierzchni przeznaczonej do wynajmu w segmencie biurowym, mieszkaniowym, magazynowym, czy handlowym, przy utrzymującym się na niskim poziomie wskaźniku pustostanów, potwierdzają duże zainteresowanie umowami najmu.

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych

Prognozy - dalszy rozwój rynku inwestycji komercyjnych z elementami dostosowania tych inwestycji do występujących uwarunkowań :
rynek biurowy- aktualny poziom pustostanów to ok. 10,2 %, co sprzyja najemcom w negocjacjach, deweloperzy muszą wykazać się elastycznością i otwarciem na nowe podmioty /mniejsze/ rynek magazynowy - przewidywane inwestycje w nowych lokalizacjach /poza dużymi aglomeracjami- rejon Polski zachodniej, tereny wschodnie/, magazyny SBU w miastach z dostosowaniem dla małych przedsiębiorców, firm kurierskich, firm handlowych itp.

Dalszy rozwój magazynów w formule BTS. Podwyżki cen materiałów budowlanych i robocizny będą miały przełożenie na wzrost stawek czynszu /w pierwszym okresie może to dotyczyć przede wszystkim podwyższenie czynszu efektywnego, poprzez zmniejszenie zachęt lub skrócenie okresu zwolnienia od czynszu.

 

ZOBACZ OFERTE KUPNA OBJEKTÓW MAGAZYNOWYCH


Henryk Wiewiórski

Specjalista rynku nieruchomości komercyjnych, Analityk WGN

WGN Szczecin / ul. Felczaka