Czym właściwie jest leasing? Powszechnie jego definicja jest znana. Leasing polega na zawarciu pomiędzy dwiema stronami umowy związanej z rzeczą materialną. Jedna ze stron, czyli leasingodawca, użycza drugiej, czyli leasingobiorcy jakiejś określonej rzeczy na jej użytek.
Leasing jest podobny do kredytu, jednak rządzi się nieco innymi zasadami.
Leasing nieruchomości nie jest więc niczym innym, jak właśnie użyczeniem przez leasingodawcę nieruchomości leasingobiorcy. Nie ma przy tym obostrzeń odnośnie tego, jaka ma być to nieruchomość. Leasing może dotyczyć magazynu, hali produkcyjnej, hotelu, biurowca a nawet zwykłego mieszkania.

Leasingobiorca wnosi na rzecz leasingodawcy określone w umowie, comiesięczne opłaty. Można więc pokusić się o pytanie, czym różni się leasing nieruchomości od jej najmu? Otóż wynajmując nieruchomość regulujemy co miesiąc koszty jej wynajmu. W momencie rozwiązania umowy nie mamy do wynajmowanego lokalu żadnych praw. W przypadku leasingu sprawa wygląda nieco inaczej. Wprawdzie również wnosimy comiesięczne opłaty i nie jesteśmy właścicielem nieruchomości, niemniej jednak każda wnoszona przez nas co miesiąc opłata przybliża nas do zyskania miana właściciela.

To, kiedy nieruchomość przejdzie na własność leasingobiorcy regulują indywidualne ustalenia pomiędzy stronami, zapisane w umowie.

Istnieją dwa rodzaje leasingu. Pierwszym z nich jest leasing finansowy nieruchomości. W tym przypadku nieruchomość będąca przedmiotem leasingu uznawana jest za środek trwały leasingobiorcy w momencie, kiedy strony zawrą pomiędzy sobą umowę. Leasingobiorca dokonuje wówczas odpisów od amortyzacji tejże nieruchomości. Leasingobiorca staje się właścicielem nieruchomości w momencie, gdy opłaci ostatnią ratę z harmonogramu leasingowego.

Drugi rodzaj leasingu to leasing operacyjny nieruchomości. Jeśli strony zdecydują się na taki rodzaj leasingu, to nieruchomość będzie stanowiła formalnie w każdym aspekcie własność leasingodawcy. Oznacza to, że leasingobiorca nie będzie miał możliwości zaliczyć nieruchomości jako środek trwały i odliczać amortyzacji. Dopiero gdy leasingodawca przepisze na leasingobiorcę prawa do własności, ten drugi będzie mógł dokonać zaliczenia nieruchomości w poczet środków trwałych.

Leasing nieruchomości to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców (zwłaszcza małych firm), które nie posiadają wystarczających środków finansowych, by jednorazowo sfinansować sobie zakup nieruchomości. Jest to również korzystniejszy produkt finansowy, niż kredyt. W przypadku leasingu mniejszy jest zakres formalności. Ponadto okres oczekiwania na decyzję leasingową również jest zazwyczaj krótszy, niż czas oczekiwania na decyzję kredytową. Dla wielu przedsiębiorców to często czas ma kluczowe znaczenie.

Możliwość zaliczenia nieruchomości w poczet środków trwałych (amortyzacja) również jest dużym atutem dla przedsiębiorców – rzecz jasna tylko w przypadku wyboru leasingu finansowego.

Warto zaznaczyć, że na leasing nieruchomości mogą pozwolić sobie przedsiębiorstwa z mimo wszystko stabilną sytuacją finansową. W przypadku poślizgu przy płatnościach przedsiębiorcy mogłoby grozić zerwanie umowy. W takim wypadku przedsiębiorca straci możliwość wykupienia swojej wymarzonej nieruchomości na własność.

Z cała pewnością wybór nieruchomości musi zostać przez przedsiębiorcę dobrze przemyślamy. Wybierając leasing decyduje się on na związanie z konkretnym budynkiem. Musi zatem określić zawczasu, czy budynek ten będzie w dalszym ciągu spełniał jego oczekiwania, kiedy ostatnia rata zostanie już zapłacona i nieruchomość przejdzie na jego własność.


Jarosław Wójtowicz
Dział Analiz WGN