System condo swoją popularność zawdzięcza kilku czynnikom. Z jednej strony inwestorem nie musi być osoba biegle zorientowana w sytuacji na rynku czy wykształcona kierunkowo. Inwestor nie ma więc obowiązku wiedzieć i kontrolować wszystkiego. Jakie jest zatem zadanie inwestora i jakie kompetencje musi on posiadać?

Zadaniem inwestora jest utrzymywanie nieruchomości we właściwym stanie technicznym i wizualnym. W sytuacji, kiedy inwestor nie dysponuje odpowiednią ilością czasu, by samodzielnie doglądać condo-apartamentu, może wynająć firmę, która w jego imieniu będzie nim zarządzała. Może także zlecić firmie zewnętrznej zarządzanie kalendarzem wynajmów. Rzeczywiste zaangażowanie czasowe inwestora jest więc zależne zarówno od zasobu jego portfela (dodatkowe usługi to większy koszt), jak również ustaleniu, jak bardzo w tę inwestycję chce on być zaangażowany.

Inwestor posiada w umowie zapis, przez ile dni w roku kalendarzowym może korzystać ze swojego condo-apartamentu. Przez pozostałe dni przeznacza on swój apartament na wynajem i czerpie z tego tytułu zyski finansowe (procent od ceny najmu apartamentu).

Nasuwa się pytanie jak wysokie jest ryzyko inwestycji w tego rodzaju apartament. Oczywiście, poza obiecywanym przez właścicieli tego typu nieruchomości dobrym zyskiem, istnieje także spore ryzyko. Apartamentowiec lub hotel może źle prosperować, co przełoży się na mniejsze zyski z wynajmu. Do grupy ryzyka zalicza się także bankructwo nieruchomości lub spółki, która jest jej oficjalnym właścicielem. Zyski z condo-inwestycji to w gruncie rzeczy symulacja zysków, która nie gwarantuje ich realizacji w rzeczywistości. Może się również przytrafić, że ceny wynajmów na rynku drastycznie spadną i inwestor będzie otrzymywał mniejszy procent wynagrodzenia, niż wcześniej zakładał. Wszelkie wyliczenia itp. to w gruncie rzeczy szacunki. Może się ponadto okazać, że budynek położony jest w mało atrakcyjnej z punktu widzenia klientów okolicy, lub że standard oferowanych pokoi jest nieodpowiedni. Czynników wpływających na powodzenie wynajmu jest wiele.

Nie oznacza to wcale, że condo-inwestycje są bardzo ryzykowne i mało opłacalne. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że tam gdzie klient, tam i zyski. Najmniej ryzykowne będą zatem apartamentowce i hotele zlokalizowane w miejscowościach wypoczynkowych, popularne i o dużym natężeniu turystycznym. System condo- najlepiej sprawdza się ponadto w dużych miastach, gdzie wynajmującymi są często pracownicy wyższego szczebla różnych firm.

Lepiej ulokować pieniądze w duże inwestycje, których właściciel dysponuje odpowiednią ilością gotówki, aby podjąć szeroko zakrojone działania marketingowe. Dobrze jest także sprawdzić historię dewelopera. Im więcej condo-nieruchomości ma w swoim dorobku, tym łatwiej sprawdzić, na jakim poziomie funkcjonują one obecnie i wykalkulować, jaki jest poziom ryzyka. Historia ta podpowie nam również, czy deweloper ma duże doświadczenie i czy wie, gdzie budować lukratywne nieruchomości.
Condo-inwestycje mnożą się w naszym kraju w coraz większym tempie. Bardzo dużo powstaje ich nad morzem i w górach.

Warto zatem przejrzeć regionalne oferty i w pierwszej kolejności wybierać condo-inwestycje wymagające możliwie najmniejszego własnego wkładu finansowego.

 

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN