Tego spodziewają się analitycy Amron – Sarfin, którzy podsumowali II kw. 2017 na rynku kredytów hipotecznych. Wyniki badanego okresu potwierdzają, że akcja kredytowa jest mocno rozpędzona. Od kwietnia do końca czerwca 2017, co prawda delikatnie spadła liczba umów zawartych, względem wcześniejszego kwartału (było ich 49827 tys., co stanowi spadek o 0,82 proc.), wzrosła natomiast wartość podpisanych umów, która wyniosła ponad 11,6 mld zł i była wyższa o 6,14 proc. względem wyników z wcześniejszego kwartału. We wstępie do raportu podkreślono, że bankowcy w związku ze świetnymi wynikami akcji kredytowej spodziewają się na koniec roku wyniku 200 tys. udzielonych kredytów hipotecznych o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł. Będzie to najlepszy wynik od 2012 roku.

Oczywiście świetne dane w zakresie kredytów to pokłosie koniunktury na mieszkania. Od około 2,5 roku deweloperzy mają hossę. Mieszkania sprzedają się bardzo dobrze. Pobijane są kolejne rekordy w tym zakresie. W zeszłym roku na głównych rynkach nabywców znalazło ponad 60 tys. lokali, co stanowi wynik o ponad 20 proc. lepszy niż rok wcześniej.

Koniunktura wynika z kilku czynników – przede wszystkim są to rekordowo niskie stopy procentowe, wysoka rentowność najmu i stabilne ceny mieszkań. Kupujący w większym zakresie dostrzegają inwestycyjne walory nieruchomości, zwłaszcza że inne formy lokowania kapitału okazują się obecnie zupełnie nieopłacalne – np. lokaty bankowe. Stąd rośnie też udział zakupów gotówkowych, wynikających z faktu, że część klientów wyciąga kapitał z innych instrumentów i lokuje w nieruchomości.

Zdecydowanie mniej istotny wpływ na rynek ma natomiast program MDM. Potwierdzenie tego stanu rzeczy znajdziemy właśnie w wynikach II kw. 2017. W tym okresie udział MDM w akcji kredytowej był minimalny z racji wykorzystania środków z puli na ten rok i pierwszej transzy z roku przyszłego, a jednak wyniki okazały się tak samo dobre, jak w I kw. 2017.

Koszt kredytu, wysokość, wskaźnik LTV

Ile płacimy obecnie za kredyt mieszkaniowy? Oczywiście z racji rekordowo niskich stóp procentowych, oprocentowanie również jest niskie, co skłania do zakupów. Natomiast powoli, ale jednak rosną marże kredytów. Z raportu Amron – Sarfin wynika, że średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) od początku 2016 roku systematycznie wrasta. W II kwartale 2017 roku wyniosła 2,22%, czyli o 0,08 p.p. więcej w porównaniu do marca 2017 roku. Jak podkreślono w raporcie - stopa referencyjna NBP została utrzymana na poziomie 1,50%, WIBOR 3M pozostał na poziomie 1,73%, a przeciętne oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec II kwartału 2017 roku wyniosło 3,90%, co oznacza wzrost o 0,06 p.p. w porównaniu stanu z końca I kwartału br.

W II kw. 2017 wartość przeciętnego kredytu hipotecznego zaciągniętego przez klientów wynosiła 234 546 zł, i wzrosła nominalnie względem wcześniejszego kwartału o ponad 15,5 tys. zł, czyli 7,8 proc.

Mimo poprawy ogólnej kondycji finansowej gospodarstw domowych (wzrost zarobków, 500 plus) nadal w zdecydowanej większości kredytujemy się na najdłuższe możliwe okresy, dominuje też najniższy możliwy udział wkładu własnego, a więc do 20 proc.

Jeśli chodzi o okres kredytowania - w II kwartale 2017 roku udział najpopularniejszych kredytów mieszkaniowych o okresie zapadalności od 25 do 35 lat w ogólnej strukturze nowo udzielonych kredytów wyniósł 62,74%, co oznacza spadek o 0,83 p.p. Co do wkładu własnego – blisko połowa wszystkich przyznanych kredytów miała wkład nie większy niż 20 proc.

Marcin Moneta
Analityk