We wrześniu 2011 tradycyjnie odnotowaliśmy poruszenie na rynku kredytów hipotecznych. Jest to zatem znakomity moment na finalizację decyzji o własnym „M” i wybranie, najbardziej odpowiedniej do stanu portfela, oferty kredytu mieszkaniowego, zwłaszcza, że obserwujemy znaczne obniżki bankowych marż.
Najbardziej popularną walutą, w której zaciągane są kredyty hipoteczne w ostatnich miesiącach jest polski zloty. Banki całkowicie wycofały się z udzielania kredytów we frankach szwajcarskich. Pożyczenie pieniędzy w tej walucie oferuje już tylko bank Nordea. Aby jednak otrzymać taki kredyt, należy wykazać dochód większy niż 5000 zł netto, a w przypadku singli – 3500 zł netto.
Zaostrzenie przepisów w programie „Rodzina na swoim”
31 sierpnia 2011 zmieniły się przepisy w programie „Rodzina na swoim”. Na dopłaty do kredytu hipotecznego mogą liczyć już tylko osoby do 35 roku życia, z wyjątkiem tych, którzy samotnie wychowują dzieci – w ich przypadku limit wieku nie obowiązuje. Do programu włączeni zostali także single, jednak maksymalna powierzchnia nieruchomości na jaką mogą zaciągnąć kredyt wynosi 50 mkw., a maksymalna powierzchnia do jakiej przyznana zostanie im dopłata to 30 mkw. Zmniejszono też drastycznie limity cenowe metra kwadratowego mieszkań, które będzie można nabyć – na rynku wtórnym o około 42%, na pierwotnym – o 28%.
Na co należy zwracać uwagę decydując się na kredyt hipoteczny
Podstawowym kryterium, jakim należy się kierować przy wyborze kredytu hipotecznego, jest z pewnością jego oprocentowanie. Na oprocentowanie składają się dwa czynniki: marża banku – element stały i rynkowa stopa procentowa – element zmienny.
Niektóre banki, przedstawiając swoją ofertę kredytową, opierają się o stawki WIBOR sprzed kilku miesięcy, bardzo często nie uwzględniając podwyżek stóp procentowych. Po aktualizacji danych może się więc okazać, że kredyt, który przed chwilą był najkorzystniejszy, staje się najdroższy. W tym przypadku decyduje wysokość marży jaką pobierze bank.
Zdolność kredytowa
Według najnowszych danych GUS, przeciętna pensja w Polsce wynosi obecnie  3 612 zł brutto, czyli 2 516,29 zł netto. Osoba z takim wynagrodzeniem miesięcznym, zakładając, że nie ma żadnych innych zobowiązań, może ubiegać się o kredyt na kwotę 247 523 zł.
Drobne kredyty oraz limity przyznane na kartach kredytowych mogą obniżyć zdolność kredytową nawet o kilkadziesiąt tysięcy.
Ranking najlepszych ofert kredytowych
Invigo przygotowało zestawienie najbardziej korzystnych ofert kredytów hipotecznych dla przykładowej osoby w wieku 30 lat, która zamierza wziąć kredyt w wysokości 200 tys. zł, na mieszkanie warte ok. 250 tys. zł, o powierzchni 30 mkw. Kredyt miałby być spłacany przez 30 lat. Jest to najczęściej wybierany okres zadłużenia przez klientów Invigo.
Najkorzystniejsze oferty w PLN:
Najciekawszą ofertą wg rankingu jest w obecnej chwili propozycja BNP Paribas. Kwota miesięcznej raty kredytu w oparciu o oprocentowanie 5,51 wyniesie 1131 zł, prowizja banku 1,95 zł przy promocyjnej marży 0,79%.
Warto jednak zwrócić uwagę na wymogi, jakie należy spełnić, aby uzyskać kredyt. Koniecznością jest założenie konta w powyższym banku przy zadeklarowanych wpływach miesięcznych niemniejszych niż 1% udzielonego kredytu i dokonywanie trzech bezgotówkowych transakcji w miesiącu. Przedstawione warunki obowiązują jednak tylko przez pierwsze trzy lata kredytowania. Po tym czasie marża powiększy się prawie dwukrotnie do 1,29 %.
Na drugim miejscu rankingu znalazł się Bank Ochrony Środowiska. Oferta tego banku przewiduje niższą marżę niż w BNP Paribas, bo tylko 0,75 % przy prowizji 0,5 %. Wymagania, jakie jednak należy spełnić, aby kredyt otrzymać sprawiają, że wiele osób nie będzie mogło ich zrealizować.
Konieczne jest otworzenie konta w banku i zadeklarowanie wpływów min. 3000 tys. zł miesięcznie, a następnie wykupienie ubezpieczenia konta, kredytu lub na wypadek utraty pracy oraz złożenie wniosku o kartę kredytową. Promocyjna marża dotyczy tylko kredytów powyżej 150 tys. zł i trzeba liczyć się z tym, że wzrośnie po pierwszym roku o 1%, a w następnym latach do 1,3%.
Na  trzecim miejscu wrześniowego rankingu uplasowała się oferta Banku Nordea. Na tak wysoką pozycję w zestawieniu wpłynęła bardzo korzystna marża, jaką będzie musiał zapłacić klient, aby uzyskać kredyt w tym banku. Klient będzie oczywiście musiał zdecydować się na otwarcie konta i zadeklarować regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę. Ponadto powinien nabyć kartę debetową i wykupić ubezpieczenie nieruchomości na cały okres trwania kredytu. Minusem z pewnością jest w tym przypadku wysoka w porównaniu z innymi bankami prowizja, wynosząca 2,5%, i praktycznie najwyższe koszty około kredytowe w wysokości 5131 zł.

Następne miejsca w rankingu przedstawia poniższa tabela.
BANK
RATA RÓWNA
w zł
OPROCENTOWANIE
%
MARŻA %
PROWIZJA %
UBEZPIECZE-
NIE NIERUCHO-
MOŚCI rocznie w zł
UBEZPIE-
CZENIE NA ŻYCIE
miesięcznie
w zł
KOSZTY URUCHOMIENIA KREDYTU
w zł
BNP Paribas Bank
1132
5.51
0.79
1.95
198
0
3963
Bank Ochrony Środowiska
1148
5.6
0.75
0.5
375
0
1129
Nordea
1176
5.82
1.1
2.5
188
0
5131
Lukas Bank
1189
5.92
1.2
2.0
252
60
4200
ING
1193
5.95
1.1
2.9
200
60
5987
Bank Pocztowy
1195
5.97
1.25
0.0
200
138
5159
Pekao S.A.
1197
5.98
1.39
0.0
250
0
131
Eurobank
1198
5.99
 
2.0
213
50
4740
Deutsche Bank
1202
6.02
1.3
0.0
-
60
218
Multibank
1213
6.11
1.4
0.0
192
83
285
Źródło: Invigo internetowy pośrednik hipoteczny
Najkorzystniejsze oferty PLN z dopłatą:
W obecnej chwili kredyt z dopłatą ze Skarbu Państwa oferuje ponad dwadzieścia banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i mają w swojej ofercie kredyt „Rodzina na swoim”.
Ze względu na zmiany, które weszły od 31 sierpnia br. w programie RnS, Invigo musiało zmienić założenia powyższego rankingu, tak, aby spełniały one obowiązujące w programie normy.
Kredyt w tym przypadku obejmuje tylko tańsze nieruchomości, powierzchnia poszukiwanego mieszkania została więc powiększona z 30 mkw. do 40 mkw., aby cena 1 mkw. nie przekroczyła określonych przez program stawek.
Według rankingu ponownie na najwyższym miejscu ląduje Bank BNP Paribas. Aby otrzymać oferowany kredyt klient jest zobowiązany otworzyć konto w tym banku, zadeklarować miesięczne wpływy nie mniejsze niż 1 % przyznanego kredytu i dokonywać 3 transakcje bezgotówkowe w skali miesiąca.
Marża w wysokości 0,79 % obowiązuje tylko w ciągu trzech pierwszych lat trwania kredytu, po tym czasie wyniesie 1,29 %. Bank naliczy także sobie prowizję w wysokości 1,95 %.
Drugą, według zestawienia, najkorzystniejszą ofertę kredytową oferuje bank PKO BP przy oprocentowaniu 5,84. Warunkiem otrzymania kredytu jest standardowo otwarcie konta oraz zdecydowanie się na kartę kredytową.
Na miejscu trzecim znalazł się bank Pekao S.A. ze stawką oprocentowania 5,88, promocyjną marżą 1,29 % i prowizją 0 %. Klient w zamian za to musi otworzyć konto, zakupić kartę kredytową i debetową lub ubezpieczyć nieruchomość, oraz zobowiązać się do regularnych wpływów na konto z tytułu wynagrodzenia.

Banki z czołówki rankingu jako jedyne nie wymagają od klienta ubezpieczenia na życie.
BANK
RATA RÓWNA
OPROCENTOWANIE
MARŻA %
PROWIZJA %
UBEZPIECZE-
NIE NIERUCHO-
MOŚCI rocznie
UBEZPIE-
CZENIE NA ŻYCIE
miesięcznie
KOSZTY URUCHOMIENIA KREDYTU
BNP Paribas Bank
602
5.51
0.79
1.95
198
0
3963
PKO BP
644
5.84
1.67
2.0
200
0
4225
Pekao S.A.
649
5.88
1.29
0.0
250
0
131
Bank Pocztowy
660
5.97
1.25
0.0
200
138
5159
Eurobank
663
5.99