Europejski Instytut Nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań zwrócił się do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z inicjatywą otwarcia nowego kierunku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania inwestycjami deweloperskimi.
Działalność deweloperów i inwestorów rynku nieruchomości wymaga interdyscyplinarnego podejścia do procesów konstruowania i realizowania procesów inwestycyjnych. Na przestrzeni ostatniej dekady obserwujemy duże zmiany na rynku deweloperskim. Zmieniają się też zasady finansowania działalności deweloperskiej, jak i reguły wsparcia indywidualnego budownictwa realizowane przez Państwo.
            Program „Rodzina na Swoim” złagodził kryzys w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w ciągu ostatnich pięciu lat, umożliwiając średnio zamożnym Polakom dojście do własnego mieszkania. W najbliższych dniach wchodzi w życie kolejna modyfikacja tego programu, która w znaczący sposób ograniczy jego funkcjonowanie. Z jednej strony mamy do czynienia z deklarowaną przez polityków chęcią stałego wspierania i rozwoju budownictwa, które słusznie nazywane jest kołem zamachowym gospodarki, z drugiej –  nie przekłada się to na rzeczywiste programy operacyjne, które by ten sektor gospodarki sytuowały na odpowiednim poziomie.
            Europejski Instytut Nieruchomości kierując się doświadczeniami w różnych krajach w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych i deweloperskich przygotował wraz z Katedrą Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ramy merytoryczne studiów podyplomowych. Studia te składać się będą z trzynastu bloków tematycznych oraz seminarium dyplomowego. Łącznie program przewiduje 200 godzin wykładów i seminariów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu: prawa, finansów, ekonomii. Szczególnie interesująca dla studentów może być obecność za katedrą uniwersytecką przedstawicieli największych firm deweloperskich i wybitnych architektów, którzy poprowadzą autorskie wykłady w oparciu o własne doświadczenia. Do współpracy w prowadzeniu zajęć zostali zaproszeni przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych, którzy mogą wprowadzić słuchaczy w skomplikowane procedury w pozyskiwaniu środków na projekty deweloperskie. Aby zwiększyć konkurencyjność firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, w programie studiów przewidziano bloki tematyczne w zakresie zarządzania firmą deweloperską, zarządzania projektami deweloperskimi, marketingiem.
Przygotowując program studiów organizatorzy szczególną uwagę zwrócili na różnorodne ryzyka, jakie ponoszą wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości zarówno w fazie budowania, jak i realizacji projektów. 

Organizatorzy przewidują, że inauguracja nowego kierunku nastąpi w październiku 2011 roku, a szczegółowe informacje o programie i zapisach znajdują się na stronach internetowych wszystkich partnerów. Dodatkowe informacje udzielane są przez: 
           Uniwersytet Ekonomiczny -
maronab@uek.krakow.pl   
           EIN -
bogdan.rogatko@ein-epi.eu  
           SBDiM -
biuro@sbdim.pl

 

Jacek Kolibski
prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości

źródło: Property Journal  nr 8-9/2011