IV kwartał 2010 roku charakteryzował się niskim popytem. Wraz z nastaniem wiosny i powrotem sezonu budowlanego, wzrosło zainteresowanie kupujących. W I kwartale 2011 ceny ofertowe działek pozostawały nadal wysokie, zwłaszcza na osiedlach w południowych rejonach Wrocławia. Podobnie jak w poprzednich latach, kupujący nie wykazują zainteresowania drogimi ofertami – zarówno indywidualni klienci, jak i deweloperzy inwestujący w większe tereny pod budownictwo wielorodzinne.
 
Na tym, stabilnym od kilku lat, rynku widać jednak zmianę tendencji – właściciele działek, zwłaszcza w rejonach poza miejskich lub zlokalizowanych w osiedlach uważanych za mniej atrakcyjne, są otwarci na negocjacje i można uzyskać obniżkę ceny ofertowej o 10 - 12%. A każda obniżka ceny stanowi obecnie zachętę, ponieważ po przyjęciu przez banki rekomendacji S, problem z uzyskaniem kredytu hipotecznego ma większa grupa kupujących.
 
Klienci poszukujący działek mają teraz bardziej sprecyzowane wymagania i są bardziej świadomi swoich potrzeb, niż jeszcze kilka lat temu. Najchętniej kupowane są działki w rejonach objętych planem miejscowym lub ze studium do planu, gdzie można sprawdzić przeznaczenie terenów sąsiednich, przebieg tras komunikacyjnych czy odległość usług uciążliwych. Ważne są też: szybki, w miarę bezkolizyjny dojazd do centrum; lokalizacja przy utwardzonej publicznej drodze dojazdowej – jeżeli na obszarze miasta, to najchętniej z oświetleniem ulicznym i kanalizacją burzową; media przy granicy działki – zwłaszcza sieć wodociągowa i energia elektryczna (koszt ich budowy znacznie wzrósł w ostatnich latach); dobre proporcje i właściwe nasłonecznienie; powierzchnia 800 – 1200 mkw. Dodatkowe walory to: podstawowa infrastruktura usługowa w pobliżu (sklep, poczta, apteka, szkoła, itp.), a także bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych. Z brakiem miejskiej sieci gazowej można sobie poradzić korzystając z systemów zasilania gazem z zewnętrznych zbiorników ustawianych na działce – na rynku funkcjonuje już wiele firm oferujących tego typu instalacje w przystępnej cenie. Podobnie jest kanalizacją miejską – jej obecność jest niewątpliwym walorem, jednak brak można zastąpić jednym z systemów ekologicznego oczyszczania ścieków. 
 
Nie budzą zainteresowania działki bez planu miejscowego lub choćby studium do planu, bez podstawowych mediów przy działce albo o nieregularnych, trudnych kształtach. Również z oporami przyjmowane są oferty tzw. „działek z udziałem w drodze” czyli koniecznością partycypacji w budowie i utrzymaniu lokalnej drogi dojazdowej. Z takimi ofertami mamy do czynienia w przypadku, gdy większy teren został podzielony przez prywatnego inwestora na mniejsze działki obsługiwane przez wewnętrzną uliczkę, którą niejednokrotnie trzeba dopiero zbudować.
 
We Wrocławiu niezmiennie od lat, najbardziej poszukiwane są lokalizacje w południowych i południowo-zachodnich rejonach miasta, jak: Krzyki, Borek, Grabiszynek, Oporów, Ołtaszyn, Partynice – zarówno z uwagi na dobrą opinię o panującym tu mikroklimacie, jak i dość szybkie połączenia komunikacyjne z centrum. Stopniowo, wraz z rozbudową i modernizacją sieci ulic oraz infrastruktury, wzrasta zainteresowanie innymi rejonami miasta. I tak na przykład, budowa Wielkiej Obwodnicy Autostradowej przyczyniła się do zwrócenia uwagi kupujących na osiedla w północno-zachodnich i północnych rejonach miasta, jak Stabłowice, Polanowice, Widawa, Osobowice. Poprzednio uważane były za mniej atrakcyjne, z uwagi na brak szybkiego połączenia z centrum miasta. Jak na razie, nie ma to jeszcze znaczącego przełożenia na wzrost cen działek.
 
Po ubiegłorocznym wiosennym zagrożeniu powodziowym, utrwalił się brak zainteresowania działkami w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zalewowych Odry, jak np. Opatowice. Do wyjątków należy tzw. Wielka Wyspa, czyli fragment dzielnicy Śródmieście wydzielony kanałami Odry, z osiedlami willowymi, które zawsze budziły pożądanie kupujących, jak: Biskupin, Dąbie, Sępolno (tu przewaga niskiej zabudowy wielorodzinnej), Zalesie, Zacisze i Bartoszowice. Tu jednak podaż wolnych działek jest znikoma, a potencjalne ceny bardzo wysokie, powyżej 800 zł/mkw.
 
Dosyć wysokie ceny działek pod budownictwo jednorodzinne w granicach miasta ograniczają zakupy inwestycyjne. Z deklaracji klientów WGN wynika, że 94% spośród nich kupuje w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 
W związku ze zmianą przepisów i ułatwieniem przekształcania gruntów rolnych w budowlane, jeśli jest to zgodne z planem miejscowym lub studium do planu, rodzi się szansa na znaczne zwiększenie podaży i tym samych spadek cen.
 
 
Tabela 1. Ceny ofertowe działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne
                 we Wrocławiu, marzec 2011 r.                                                                   źródło: WGN
Lokalizacja na obszarze miasta
Wybrane osiedla
Ceny gruntów
w zł/ m2
zachód
Złotniki, Stabłowice, Pilczyce, Leśnica, Maślice
320 – 420
320 - 430
centrum
Zalesie, Zacisze, Dąbie, Biskupin, Sępolno, Bartoszowice
 
od 800 wzwyż
 
północ i wschód
Karłowice
Osobowice, Polanowice, Psie Pole, Pawłowice, Zakrzów
Strachocin, Wojnów
550 – 800
350 – 470
350 – 470
250 – 350
południe
Krzyki, Borek
Ołtaszyn, Partynice, Grabiszynek, Oporów
od 800 wzwyż
400 – 780
420 – 800
 
 
W okolicach Wrocławia w ciągu ostatniego roku znacznie wzrosła podaż nowych ofert sprzedaży działek, co wpłynęło na większą elastyczność sprzedający w negocjacjach cenowych. Uwagę potencjalnych kupujących zwracają rejony szybko i w miarę bezkolizyjnie skomunikowane z Wrocławiem, a zwłaszcza wyposażone w infrastrukturę sieciową, jak np. w pasie na południe od Wrocławia: Kobierzyce, Dobrzykowice, Św. Katarzyna, Nadolice, Żerniki, Gajków, Kąty Wrocławskie, Wierzbice, Tyniec, Domasław, Smolec, oraz na północy, przy trasach wylotowych do Poznania i do Warszawy, np.: Wisznia Mała, Mirków, Szczodre, Długołęka, w odległości do około 30 km od granic miasta. Są tam tereny przygotowane przez gminy pod budownictwo jednorodzinne: gotowe plany miejscowe lub studia do planów, wykonane podziały, uzbrojenie, lokalne drogi.
 
Tańsze oferty, na poziomie 60 - 130 zł za mkw. można znaleźć w lokalizacji powyżej 50 km od granic miasta. Jednak i tu decydujące znaczenie ma czas dojazdu do Wrocławia. 
 
 
Tabela 2. Ceny ofertowe działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne
                 w gminach podmiejskich Wrocławia, marzec 2011 r.                 źródło: WGN
Rejon w sąsiedztwie Wrocławia
Wybrane miejscowości
Ceny gruntów
w zł/ m2
zachód
Miękinia, Wróblowice
100 – 170
północ i wschód
Wisznia Mała, Ligota Piękna, Oborniki Śląskie
160 – 220
południe
Bielany Wrocławskie, Tyniec, Żerniki Wrocławskie
250 – 450
190 – 240   
Małgorzata Battek
źródło: Property Journal nr 4-5/2011