W Konferencji i Debacie „Rynek nieruchomości w Polsce i na świecie – stan aktualny i perspektywy” wzięli udział wybitni specjaliści, współtwórcy polskiego rynku nieruchomości, aktywnie uczestniczący w jego rozwoju po przemianie ustrojowej, od 1990 roku. Ich wiedza i doświadczenia to cenny potencjał, którym podzielili się ze słuchaczami.
Ocenę sytuacji makroekonomicznej na tle polskiego rynku nieruchomości przedstawił Jacek Kolibski, prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Dobre wyniki w gospodarce pokazały, że sytuacja ekonomiczna w kraju jest stabilna, co miało pozytywny wpływ także na budownictwo. Wzrósł popyt na rynku mieszkaniowym, w 2010 roku deweloperzy rozpoczęli nowe budowy. Nowych inwestycji przybywałoby jeszcze więcej, gdyby nie problemy z ich kredytowaniem. Janusz Lipiński z EIN zaprezentował alternatywne sposoby pozyskiwania środków pieniężnych poprzez fundusze inwestycyjne, jako źródło finansowania nieruchomości.
Czy z tego źródła mogą również korzystać gminy, na których ciąży obowiązek zapewnienia zasobu mieszkaniowego dla niezamożnej części lokalnych społeczności? Wyjaśnił to Bolesław Meluch z EIN. Tematem jego wypowiedzi były właśnie instrumenty finansowania budownictwa społecznego w Polsce.

W czasie konferencji odbyły się dwie debaty. Pierwsza na temat rynku nieruchomości apartamentowych i inwestycyjnych w Polsce, prowadzona przez Leszka Michniaka z WGN. Była ona jednocześnie najbardziej aktualnym raportem z rynków nieruchomości komercyjnych: biurowego, magazynowego, handlowo-usługowego, apartamentowego i gruntów, przygotowana przez specjalistów i analityków z WGN, działających w różnych regionach kraju – Adama Bilskiego, Sylwię Jagódkę, Rafała Jóskowskiego i Wojciecha Merchelskiego. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce wraca do równowagi po stagnacji z lat 2008-2009. Od początku bieżącego roku obserwuje się powrót wielkich, międzynarodowych inwestorów, którzy inwestycje w naszym kraju oceniają jako bezpieczne i o zrównoważonej rentowności.

W drugiej debacie udział wzięli: Jacek Kolibski (EIN) i Włodzimierz Konarski (z redakcji Property Journal), jako prowadzący oraz zaproszeni goście – John Budz z National Association of Realtors z USA, Janusz Lipiński (EIN), Sławomir Najniger City Consulting. Omówili oni aktualną sytuację i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. Szczególna uwaga poświęcona była rynkowi amerykańskiemu, przeżywającemu od kilku lat zapaść w sektorze kredytowania hipotecznego.

Organizatorami Konferencji byli WGN Nieruchomości i Property Journal.

Patroni: