Głównym tematem Konwentu była analiza zaskakująco dobrych wyników Grupy WGN oraz omówienie strategii rozwoju na najbliższe 6 miesięcy.

W 2017 roku Grupa WGN przeprowadziła ponad 7 200 transakcji osiągając przychód ponad 30 milionów PLN. Dla porównania w roku 2016 zostało przeprowadzonych 6 400 transakcji osiągając przychód ponad 28 milionów PLN. Średni miesięczny obrót w biurach WGN wynosi około 38 tysięcy zł brutto

Przedstawiona została nowa marka wprowadzoną od 15 kwietnia 2018 r. Dotychczasowe rozwinięcie WGN- Wrocławska Giełda Nieruchomości będzie zastępować Wielka Giełda Nieruchomości. Decyzja o zmianie związana jest z promocją WGN na arenie międzynarodowej.

Został przedstawiony również nowy departamanent zajmujący się działalnością deweloperską - WGN Development - do którego obecnie należą dwa Biura WGN specjalizujące się w budowie apartamentów, tj. WGN Szczecin, kierowany przez Piotra Gałązkę oraz WGN Ełk, prowadzony prz Wojciecha Merchelskiego.

Omówiono też szeroki wachlarz promocji ofert na poszczególnych portalach, w wydawnictwach i na targach krajowych oraz zagranicznych. Dzięki tym promocjom- nieruchomości łatwiej znajdują potencjalnych klientów. Omówiono też współpracę z największymi portalami nieruchomościowymi oraz określono wobec tych portali jednolitą strategię.

Omówiono również kanały pozyskiwania nowych klientów, zwłaszcza kupujących i najemców. 

Podczas Konwentu przedstawiono również nominację Dagmary Komarnickiej, która do tej pory zajmowała się obsługą administracyjną Centrali WGN we Wrocławiu, na Głównego Menagera Rozwoju Sieci Franczyzowej,

Tradycyjnie końcowa część Konwentu to dyskusja Dyrektorów Biur WGN, która pozwoliła na wypracownaie nowych kierunków rozwoju i strategii pozwalających osiągać jeszcze lepsze wyniki. W ten sposób liderzy w WGN dzielą się tradycyjnie swoimi pomysłami i metodami działania z pozostałymi Biurami WGN.

 

Dagmara Komarnicka
Menager Rozwoju Sieci Franczyzowej