Od 10 lat te spotkania stały się cyklicznymi (dwa razy w roku) okazjami do podsumowań dotychczasowych działań i określenia kierunków strategii rozwoju Grupy.

21 Konwent poświęcony był ośmiu tematom:

- podsumowanie działań w roku 2018;

- współpraca z serwisami nieruchomościowymi zewnętrznymi podsumowanie warunków i perspektywy współpracy;

- współpraca z partnerem finansowym Expander – podsumowanie 5- miesięcznej współpracy oraz nowe założenia;

- rozwijanie własnych Oddziałów WGN, budowa zespołów odnoszących sukces;

- własne portale nieruchomościowe – strategia, wyniki, założenia, perspektywy;

- założenia współpracy przy promocji ofert w wydawnictwach i portalach Grupy WGN;

- wprowadzanie nowych produktów zwiększających konkurencyjność WGN;

- założenia strategiczne i perspektywy na 2019 rok.

 

Wszystkie dotychczasowe działania wypracowane na poprzednich Konwentach są konsekwentnie realizowane i przynoszą oczekiwane wyniki. Konsekwencją czego jest zwiększająca się liczba transakcji.  

W 2018 Grupa WGN przeprowadziła blisko 8800 transakcji tj. o ponad 20% więcej niż w roku ubiegłym (w 2017 przeprowadzono 7200 transakcji).

Również w ilości zrealizowanych transakcji na jednego agenta WGN w ciągu miesiąca widać znaczący wzrost, obecnie wynosi 1,9 transakcji agent/miesiąc. Co jest, kilkukrotnie większym wynikiem niż agentów spoza Grupy. Z kolei te rezultaty w sposób znaczący wpływają na stabilność i konsekwentny rozwój Oddziałów.