Prezes Leszek Michniak wskazywał na najważniejsze aspekty w pracy pośrednika nieruchomości, w tym należytą, kompleksową obsługę klienta, poprzez świadczenie usług nie tylko z zakresu nieruchomości, ale również pośrednictwa finansowego, czy ubezpieczeniowego oraz usług home staging.

Na Konwencie poruszono również kwestię zwiększania obecności w mediach, zwłaszcza Internetowych. Centrala WGN, dla której utrzymanie wiodącej pozycji na rynku jest kluczową kwestią, w 2016 roku całkowicie przebudowała serwis www.wgn.pl, dostosowując jego wygląd do nowoczesnych standardów i aktualnych oczekiwań użytkowników. Wyszukiwarka nieruchomości WGN została zmodernizowana pod kątem jeszcze większej użyteczności i łatwości wyszukiwania przez nabywców interesujących nieruchomości, co czyni ją praktycznie bezkonkurencyjną i najlepszą na chwilę obecną wyszukiwarką na rynku.

W ramach Konwentu zostały omówione także założenia dalszej współpracy z portalami internetowymi.

Prezes Leszek Michniak zwracał również uwagę na konieczność prowadzenia intensywnych szkoleń dla pracowników i współpracowników biur franczyzowych. Tylko dzięki stałemu pogłębianiu wiedzy, doradcy mogą świadczyć usługi na najwyższym poziomie. To z kolei przełoży się na zwiększenie prestiżu oraz dochodów nie tylko biura, ale i całej Grupy WGN.

Ciekawym wydarzeniem podczas  Konwentu, były wystąpienia Pana Zbigniewa Biały z WGN Brodnica oraz Pana Piotra Gałązki z WGN Szczecin. Panowie podzielili się z uczestnikami Konwentu  swoimi wieloletnimi doświadczeniami, które pomogły im zbudować silne, stabilne zespoły skutecznych doradców oraz osiągnąć liczne sukcesy na polu zawodowym.

Podczas Konwentu poruszone zostały również w sposób szczegółowy procedury obiegu dokumentów  zgodnie z wymaganiami określonymi w  Systemie jakości „Znak Jakości WGN oraz świadczonych usług”.