Konferencja odbyła się pod hasłem „Profesjonalizm w obrocie nieruchomościami”. Obejmowała ona 2 dni intensywnych szkoleń, podzielonych na dwie sekcje: otwartą - dla wszystkich zainteresowanych z branży nieruchomości i finansów, oraz zamkniętą – wyłącznie dla członków Grupy WGN.

Prelegentami były takie autorytety, jak m.in.: Ewa Klos-Rychter – radca prawny, Kazimierz Kirejczyk - prezes firmy doradczo-konsultingowej REAS, Janusz Lipiński – Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Leszek Hardek - Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Tomasz Łysakowski - business & communication coach, Danuta Hansen – Realty Executives International, która jest zarazem ambasadorem na Polskę National Association of Realtors NAR.

Podczas wyczerpujących pod kątem merytorycznym wykładów poruszane były najbardziej aktualne tematy ze świata nieruchomości, finansów i inwestycji w Polsce. W części otwartej Konferencji omówiono najnowsze zmiany w prawie, w tym związane z ograniczeniami z obrocie ziemią rolną. Przedstawiono najnowszą sytuację w sektorze bankowym, co do finansowania nieruchomości oraz aktualny stan rynku mieszkaniowego pierwotnego w Polsce. Ponadto prezentowany był aktualny stan rynku nieruchomości w USA, który stanowi swego rodzaju barometr dla rynku światowego, a zwłaszcza europejskiego. Na zakończenie otwartej części szkoleń przeprowadzono praktyczne szkolenie dotyczące metod radzenia sobie z najczęstszymi obiekcjami kupujących nieruchomości.

Kolejnego dnia, w sekcji zamkniętej Konferencji Szkoleniowej, odbyły się wykłady z praktycznych aspektów prowadzenia biura. Omówiono m.in.: techniki umawiania spotkań, prawidłowe prowadzenie rozmowy z Klientem, zachowanie najlepszego wizerunku biura i agenta, budowanie wizerunku w Internecie i mediach społecznościowych. Ponadto omówiono zasady pozyskiwania ofert na wyłączność, ustalanie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego oraz sposoby na zwiększenie zaufania Klienta. W tej części wykładów zaprezentowano proste techniki i narzędzia, pozwalające na osiągnięcie sukcesu na rynku nieruchomości. Wykłady prowadzili praktycy – najlepsi Doradcy i Agenci, którzy podzielili się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą praktyczną.

20 maja, w godzinach wieczornych, odbyła się Uroczysta Gala „25 lat WGN”. Świętowano nie tylko 25 lat istnienia Grupy WGN na rynku, ale również wieloletnią, owocną współpracę WGN z Realty Executives International z USA, dzięki której obie Firmy wzmocniły swoją markę na rynkach zagranicznych.
Życzenia dalszych sukcesów dla Grupy WGN złożyli m.in. p. Leszek Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, p. Marlena Joks – Prezes Zarządu DOSPON, p. Jacek Kolibski – Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości i inni. Pani Marlena Joks podkreśliła fakt, że to właśnie dzięki inicjatywie Prezesa WGN, Leszka Michniaka, powstało Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON.

W trakcie Gali przyznano nagrody dla najlepszych Menadżerów, Agentów i Brokerów Grupy WGN. Trzy równorzędne Wyróżnienia Brokera za 2015 rok Kapituła przyznała następującym osobom:

Małgorzacie i Romanowi Mlak, WGN Bolesławiec - za imponujący rozwój biura, wysoką liczbę transakcji, rozmach i konsekwencję oraz promocję marki WGN;

Joannie Piesik, WGN Tczew - za profesjonalizm i zaangażowanie, za obsługę Klienta zgodnie z najwyższymi standardami jakości Grupy WGN;

Małgorzacie Pakuła, WGN Wrocław - za wysoką liczbę transakcji, zaangażowanie, skuteczność i stały systematyczny rozwój.
 

Ponadto wręczono trzy Wyróżnienia dla Najlepszych Agentów w roku 2015.

Kapituła przyznała je następującym osobom:

Pierwsze miejsce zajęła Wiesława Chomicka z WGN Kwidzyn – 78 transakcji;

Drugie miejsce zajęła Małgorzata Tomczak z WGN Ostrów Wielkopolski – 64 transakcje;

Trzecie miejsce zajęły: Aleksandra Chabros z WGN Rzeszów oraz Małgorzata Pakuła z WGN Wrocław - ex aequo po 62 transakcje.

Najważniejszą nagrodę – Orła Brokera 2015 – otrzymali Ewa i Piotr Żuczkowscy z

WGN Chrzanów. Kapituła przyznała tę nagrodę za nieustannie wysokie obroty i wysoką liczbę transakcji, za promocję marki WGN, profesjonalizm i jakość.

Galę prowadził dziennikarz radiowy Krzysztof Janoś, a Pani Magdalena Paluch - Ceremonię rozdania Wyróżnień i Orła Brokera WGN za rok 2015.
Goście Uroczystej Gali bawili się znakomicie dzięki zespołowi Celebrate, którego wokalistka Marta Kołodziejczyk potwierdziła na scenie swoje wieloletnie doświadczenie, podkreślone przez niesamowitą charyzmę oraz bardzo sprecyzowaną wizję muzyczną. Pan Łukasz Ślusarski wraz z wokalistką z zespołu Celebrate zaśpiewali wspólnie spontaniczną wersję hymnu WGN. Na Gali nie zabrakło dużego tortu, który zwieńczył Galę.

Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN), Europejski Instytut Nieruchomości (EIN), DOSPON, Property Journal.

Magdalena Paluch / WGN

Zobacz filmy: