Głównym tematem Konwentu była analiza wyników Grupy WGN oraz strategii rozwoju na najbliższe 6 miesięcy.

Prezes Leszek Michniak szczegółowo omówił wyniki najlepszych Oddziałów WGN. Satysfakcja jest tym większa, że z  każdym miesiącem ilość przeprowadzonych transakcji jest większa, a co za tym idzie i wartości sprzedawanych nieruchomości są coraz większe.

Omówiono też szeroki wachlarz promocji ofert na poszczególnych portalach, w wydawnictwach, czasopismach i na targach krajowych oraz zagranicznych. Dzięki tym promocjom nieruchomości łatwiej znajdują potencjalnych klientów. Omówiono też współpracę z największymi portalami nieruchomościowymi oraz określono wobec tych portali jednolitą strategię.

Na Konwencie radca prawny Aleksandra Jurak z Działu Prawnego Grupy WGN przekazała wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa transakcji oraz odpowiadała na szereg zagadnień w czasie dyskusji.

Tradycyjnie końcowa część Konwentu poświęcona została na dyskusję między Dyrektorami Oddziałów Biura WGN. Jest to bardzo ważna część szkolenia. Pozwala bowiem na wymianę doświadczeń, przekazanie cennych pomysłów i ulepszeń, pozwalających osiągnąć coraz lepsze wyniki. W ten sposób liderzy w WGN dzielą  się swoimi pomysłami i metodami działania z pozostałymi Biurami WGN.

Dagmara Komarnicka
Office Manager