W 2017 roku Grupa WGN przeprowadziła ponad 7 200 transakcji osiągając przychód ponad 30 milionów PLN. A w 2018 tylko w 9 miesiącach przeprowadzono 6 300 transakcji. Wszystko wskazuje, że rok zostanie zamknięty ponad 8 000 transakcji, co będzie absolutnym rekordem w Polsce.

Z osiągnięć tych 9 miesięcy należy wymienić otworzenie departamentu WGN Development, który docelowo ma skupiać wokół siebie Biura WGN inwestujące w deweloperkę oraz zmianę nazwy i rozwinięcia skrótu WGN - Wielka Giełda Nieruchomości.

Przeanalizowano wdrożenie wytycznych RODO.

Grupa WGN jako lider na rynku nieruchomości jest cały czas trzy kroki przed konkurencją tworząc elitarny ponad 500-osobowy zespół. W ciągu 9 miesięcy 2018 roku przyjęto 9 nowych biur, trzy biura otworzyły swoje kolejne oddziały.

Przedstawiona została strategia współpracy z Expanderem - w kwestii kredytów, rynku wtórnego i pierwotnego.

W trakcie Konwentu w tym samym czasie w Katowicach odbierano nagrodę Najwyższej Jakości Usług za rok 2018 (Quality International). Grupa WGN już po raz trzeci otrzymała Godło QI, co łączy się z otrzymaniem prestiżowej statuetki Perła QI. Jest to szczególne wyróżnienie wśród dużej konkurencji nominowanych firm i instytucji.

Omówiono szeroki wachlarz promocji ofert na poszczególnych portalach, w wydawnictwach i na targach krajowych oraz zagranicznych. Dzięki szerokiej promocji nieruchomości Grupa WGB łatwiej pozyskuje kupujących. Omówiono współpracę z największymi portalami nieruchomościowymi oraz określono wobec tych portali jednolitą strategię.

Szczegółowo omówiono tzw. złote zasady budowania stabilnego i odnoszącego nie tylko sukcesy finansowe zespołu, m.in. profil kandydata, forma zatrudnienia, wynagrodzenia a także wachlarz motywacji i nagród

Przedyskutowano nowe kierunki rozwoju i strategie pozwalające osiągać jeszcze lepsze wyniki.

 

Dagmara Komarnicka
Manager Rozwoju Grupy WGN