Tematem przewodnim Konwentu była analiza wyników Grupy WGN oraz skutecznej strategii Oddziałów, pozwalającej osiągać największe sukcesy na rynku.

Prezes Leszek Michniak szczegółowo omówił wyniki najlepszych Biur WGN wraz z przedstawieniem czynników mających wpływ na ich sukcesy. Poruszono kwestie dotyczące obecności Biura w mediach, w tym przede wszystkim w internecie. Jest to bowiem aktualnie najpowszechniejszy sposób do pozyskania Klienta kupującego jak i sprzedającego. W czasie Konwentu, krok po kroku, opisano metodykę budowania silnego portalu, uzyskiwania jak najlepszych wyników w pozycjonowaniu oraz obecności ofert Biura w czołowych serwisach dotyczących nieruchomości.

Kolejnym ważnym blokiem było omówienie skarg zgłaszanych przez Klientów. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy. Klienci są coraz bardziej wyedukowani i oczekują jak najwyższej jakości usług. Grupa WGN stawia sobie za cel uzyskanie zadowolenia każdego Klienta – i na ten temat przekazano na Konwencie wiele istotnych wskazówek. Myślą przewodnią tej części Konwentu było: lepiej zapobiegać niż naprawiać. Grupa WGN stosuje najwyższe standardy, systematycznie szkoli (ponad 30 godzin rocznie) swoich członków, co pozwala jej zachować pozycję absolutnego lidera w kraju.

Na Konwencie radca prawny Aleksandra Jurak z Działu Prawnego Grupy WGN przekazała wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa transakcji. Omówiła błędy, które popełniają pośrednicy przy obsłudze transakcji, co może prowadzić do utraty wynagrodzenia oraz wysokich kar finansowych.    

Tradycyjnie końcowa część Konwentu poświęcona została na dyskusję między Dyrektorami Oddziałów Biura WGN. Jest to bardzo ważna część szkolenia. Pozwala bowiem na wymianę doświadczeń, przekazanie cennych pomysłów i ulepszeń, pozwalających osiągnąć coraz lepsze wyniki. W ten sposób najlepsze Biura WGN dzielą  się swoimi pomysłami i metodami działania z pozostałymi Biurami WGN. W tej części Konwentu zgłoszone zostały również propozycje dotyczące narzędzi Grupy WGN. Stanowi to bazę dla Centrali WGN do systematycznego wprowadzenia nowych rozwiązań i podejmowania decyzji o strategii rozwoju Grupy. 

 

Dagmara Komarnicka

Office Manager WGN

zobacz film:
44 Kongres WGN, Stęszew 2017