Od 2008 roku dwa razy w roku Dyrektorzy Biur WGN spotykają się, aby podsumować dotychczasowe działania Grupy WGN i określić kierunki strategii dalszego rozwoju. Jest to również szkolenie dla dyrektorów i managerów z zakresu zarządzania zespołami agentów i ich rozbudowy a także bieżących kwestii rozwoju biura. Dyrektorzy mają okazję również podzielić się swoimi doświadczeniami w osiąganiu indywidualnych sukcesów. 

22 Konwent poświęcony był następującym tematom:

- podsumowanie działań w roku 2019 – 74 oddziały w Polsce i w Hiszpanii;

- współpraca z serwisami nieruchomościowymi zewnętrznymi;

- współpraca z Expanderem w sektorze rynku pierwotnego – 6,5 tysiąca nowych mieszkań w bazie WGN;

- rozwijanie własnych Oddziałów WGN, budowa zespołów odnoszących sukcesy;

- kompleksowość usług (kredyty, aranżacje wnętrz, development, remonty, zarządzenie nieruchomościami, wyceny, ubezpieczenia) zwiększająca konkurencyjność Grupy WGN;

- własne portale nieruchomościowe – strategia, wyniki, założenia, perspektywy;

- założenia współpracy przy promocji ofert w wydawnictwach i portalach Grupy WGN (2 tytuły wydawnicze, 22 własne portale);

Dyrektorzy Biur zapoznali się z zasadami współpracy przy nowym produkcie WGN Development w Kaliszu – budowy domów z prefabrykatów drewnianych.

Radca prawny Ewa Klos- Rychter przedstawiła zasady kontroli i obiegu dokumentów w biurach oraz współpracy z agentami, co ma pozwolić na jeszcze większe wyniki.

Wszystkie dotychczasowe działania wypracowane na poprzednich Konwentach są konsekwentnie realizowane i przynoszą oczekiwane wyniki. Konsekwencją tego jest zwiększająca się liczba transakcji w porównaniu każdego roku do roku.

W ciągu 9 miesięcy 2019 Grupa WGN przeprowadziła blisko 8400 transakcji. Dla porównania: w całym ubiegłym roku przeprowadzono 8800 transakcji. Z dużą pewnością można stwierdzić, że ten rok będzie pięciocyfrowy w ilości transakcji.

Również w ilości zrealizowanych transakcji na jednego agenta WGN w ciągu miesiąca widać znaczący wzrost, obecnie wynosi prawie 2  transakcje agent/miesiąc. Co jest, kilkukrotnie lepszym wynikiem niż agentów spoza Grupy. Z kolei te rezultaty w sposób znaczący wpływają na stabilność i konsekwentny rozwój Biur WGN.