Podczas Konwentu omówiono kilkanaście strategicznych dla Grupy WGN tematów:
- połączenie baz ofert nieruchomości Realty Executives i Grupy WGN ze wspólną bazą na wgn.pl,
- szczególny nacisk położono na zewnętrzne oznakowania biur,
- rozszerzanie działalności Franczyzobiorców o kolejne biura WGN,
- zasady i warunki zatrudniania agentów/doradców,
- zasady dobrej praktyki – projekt wzajemnej współpracy biur wgn,
- 40 serwisów internetowych pracujących dla potrzeb WGN oraz projekt rozszerzenia o kolejne,
- główna wyszukiwarka wgn.pl na wszystkich stronach internetowych WGN-ów,
- raporty i analizy o rynku nieruchomości, inwestycji i finansów z własnych regionów, minimum 1 na kwartał,
- pozycjonowanie wgn.pl wg miast.