Wydarzenie rozpoczęło się Uroczystą Galą WGN. W trakcie Gali wręczono trzy równorzędne Nagrody Specjalne WGN.

Kapituła przyznała je następującym osobom:

Małgorzacie Pakuła z WGN Wrocław w kategorii Odkrycie Roku 2015,

Maciejowi Brzozowskiemu z WGN Szczecin za Najlepsze Nowe Biuro w 2015,

Wiesławie Chomickiej z WGN Kwidzyn - Rekordowa Ilość Transakcji w 2015 roku.

Podczas Gali przedstawiono film prezentujący ostatnie 5 lat działalności Grupy WGN.

Na Kongresie położono nacisk na praktyczne aspekty prowadzenia biura nieruchomości, bezpieczeństwo transakcji oraz na działania gwarantujące sukces zawodowy.

Adw. Marta Kawecka, Dyrektor Działu Prawnego Grupy WGN, przedstawiła działania jakie Pośrednik powinien podejmować przy weryfikacji dokumentów przy transakcjach sprzedaży i najmu. Poruszony został temat związany z umowami i formularzami wymaganymi przez UOKiK. Omówione zostały również najważniejsze, ostatnie nowelizacje przepisów prawnych, istotnych dla Pośredników, w tym dotyczące świadectw energetycznych, danych osobowych oraz gruntów rolnych i leśnych. Szczegółowo opisano jak prowadzić transakcję dotyczącą nieruchomości w toku egzekucji komorniczej czy obciążonej hipoteką.

Damian Badzmirowski z firmy Cebris omówił najskuteczniejsze zachowania sprzedażowe agentów i działania dla najlepszego pozyskiwania ofert kupna, sprzedaży oraz najmu i wynajmu. Przedstawił jak nawiązać najlepsze relacje z Klientem i jak pozyskiwać najwięcej ofert zarówno na rynku mieszkaniowym wtórnym jak i na rynku komercyjnym. Autorskie rozwiązanie pozyskiwania powyższych ofert pomoże wielu uczestnikom wzbogacić dotychczasowy wachlarz narzędzi zawodowych.

Nieruchomości sprzedają się dzięki trzem atrybutom: wynegocjowanym, rynkowym cenom; dobremu opisowi, jak i wykonaniu bardzo dobrych fotografii. Dlatego Paweł A. Kowalski z Akademii Wnętrz Ewa Romanow-Głowacka szczegółowo przedstawił techniki najlepszego fotografowania nieruchomości jak i ich wnętrz. Pozyskana wiedza jest wiedza unikalną, dzięki niej nie trzeba być profesjonalnym fotografem, aby zrobić doskonałe, świetnie promujące zdjęcia nieruchomości. 

Prawdziwa uczta dla uczestników było wystąpienie architekta Andrzeja Zaborowskiego, który zaprezentował przegląd najciekawszych realizacji apartamentowców i budynków komercyjnych w Polsce i całym świecie. Przedstawiona została zarówno geneza ich powstania, jak i wzrost wartości omawianych nieruchomości w czasie.

Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jacek Kolibski, podsumował obecną sytuację na rynku nieruchomości inwestycyjnych. Ten wykład stanowił dla uczestników potężną dawkę wiedzy co do aktualnych trendów na rynku, wyników na poszczególnych rynkach oraz prognoz na najbliższy rok.

Rafał Kampczyk i Krzysztof Badan z WGN Sosnowiec omówili sposoby skutecznej reklamy nieruchomości i efektywnej współpracy z klientami. Przedstawili druki i dokumenty stosowane w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.

Piotr Żuczkowski z WGN Chrzanów przedstawił raport na temat współpracy z zagranicznymi partnerami i pozyskiwania zagranicznych nieruchomości do sprzedaży. Obrót nieruchomościami zagranicznymi daje wartość dodaną dla prestiżu danego Oddziału WGN.

Wykłady prowadzone przez Dyrektorów Biur nieruchomości WGN cieszą się zawsze ogromną popularnością i zainteresowaniem uczestników. W czasie tych wykładów można bowiem uzyskać konkretne, praktyczne narzędzia i wiedzę liderów, osiągających sukces zawodowy i finansowy.

Prezes Grupy WGN Leszek Michniak przedstawił 21 elementów osiągania sukcesu przez Doradców w pracy zawodowej.

W 41 Kongresie Grupy WGN uczestniczyły 134 osoby.

Katarzyna Surma, Rzecznik prasowy WGN

Zobacz filmy

41 Kongres Grupy WGN

Kompetencje sprzedażowe agentów
Architektura nieruchomości luksusowych w Polsce 
Nieruchomości komercyjne w Polsce 2015
Jak robić najlepsze zdjęcia nieruchomości
Rekordzistka WGN - 9 transakcji miesięcznie
Tajemniczy klient
Objawienie roku 2015 w Grupie WGN

Wrocław śpiewa
Uwielbiam WGN
Tczew śpiewa