Omówiono najważniejsze tematy działalności Grupy WGN, a wśród nich współpracę z doradcami ds. nieruchomości oraz kredytów, a także nowe produkty i usługi WGN wzbogacające kompleksowość obsługi klientów. Przedstawiono również analizę wyników finansowych Grupy za ubiegły rok.
W roku 2014 Grupa WGN przeprowadziła 5300 transakcji, czyli o 8,2 % więcej niż rok wcześniej i pośredniczyła w sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 1,3 mld złotych.
Na koniec roku 2014 WGN posiadał w swojej bazie MLS - WGN  oferty nieruchomości o wartości ponad 13,1 mld PLN.
Założeniem Konwentu jest, aby wypracowane strategie wykorzystywane były przez członków Grupy WGN w celu zwiększenia ich konkurencyjności i atrakcyjności na rynku.
W 2014 roku WGN otworzył 24 Oddziały franczyzowe, w tym 20 WGN Nieruchomości.
W ten sposób zagęszczono mapę Polski o kolejne biura WGN. Na koniec roku w Grupie WGN pracowało ponad 600 osób.

W kwietniu 2015 Grupę WGN tworzyły 2 własne Oddziały oraz 107 oddziałów franczyzowych o różnym profilu usług.

Monika Prądzyńska, Dyr. ds. Administracji i Strategii