Na spotkaniu poruszane były zagadnienia praktyczne, mające podstawowe znaczenie dla konkurencyjności Grupy WGN, bezpieczeństwie obrotu nieruchomościami i sukcesie na trudnym rynku. Założeniem Konwentu jest, aby wypracowane strategie wykorzystywane były wyłącznie przez członków Grupy WGN.

Tomasz Muzyka przedstawił aktualny stan Oddziałów WGN Kredyty i dalszy rozwój tego sektora.

Marta Bauman i Zbigniew Biały z WGN Brodnica omówili strategię budowy zespołów agentów mobilnych.

Piotr Gęsik i Joanna Kochanowska z WGN – Aranżacje Pod Klucz przedstawili strategię wprowadzania do koncernu, tworząc większy wachlarz usługi - usługi projektowania wnętrz mieszkalnych i biurowych i wykańczanie pod klucz.

Ostatni blok Konwentu poświęcony został omówieniu wyników Grupy WGN. Szczegółowo przedstawiono sukcesy Grupy, wzrost ilości, a zarazem wartości zawieranych transakcji.

Omówiono wyniki współpracy z portalami internetowymi i wypracowano strategie na dalszą współpracę.

Ostatnim blokiem było omówienie strategii WGN na najbliższe 12 miesięcy.

Monika Prądzyńska, Dyr. ds. Administracji i Strategii