Od ostatniego październikowego kongresu Grupa WGN powiększyła się o 18 nowych biur.  Na tydzień przed kongresem przystąpiły do WGN trzy nowe biura w Gdańsku, w Sopocie, w Radomiu i w Bułgarii/Burgas. Tematem przewodnim zorganizowanej konferencji było motto: „NOWE WYZWANIA” na rynku europejskim.

Goścmi specjalnymi kongresu byli : Jacek Kolibski /Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, który omówił szeroko komercjalizację nieruchomości oraz Hurlock Scott – Dyrektor Generalny Grupy Realty Executives z USA, z którą WGN nawiązał ścisłą współpracę. Pan Hurlock przedstawił przewagę pracy biur sieciowych nad pracą pojedynczego biura.

Panele konferencyjne dotyczyły szybkości i skutecznego działania, a zwłaszcza bezpieczeństwa prawnego obsługiwanych transakcji. Do najciekawszych tematów należały zajęcia z efektywnych zastosowań technik i taktyk negocjacyjnych na rynku obrotu nieruchomościami oraz wyłączność i skuteczne techniki sprzedaży. Zawsze obowiązkowo na każdym kongresie są omawiane zagadnienia prawne i bezpieczeństwo umów w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami. Zgodnie ze strategią Grupy WGN wiele godzin poświęcono pracy na rynku nieruchomości komercyjnych, sposobu pozyskiwania ofert inwestycyjnych i profesjonalnemu przygotowaniu ich do sprzedaży. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się debata o rynku nieruchomości, tendencjach i zjawiskach w USA, Niemczech, Bułgarii i Polski.
 
Kongres tradycyjnie rozpoczął „Open Party – Więcej czadu”, na którym wszyscy WGN-owcy starzy i nowi mogli się poznać, pobawić i porozmawiać przy doskonałej muzyce na żywo. Natomiast drugiego dnia miała miejsce Uroczysta Gala, na której wręczono Brokera i Wyróżnienia WGN 2008. Gwiazdą tego wieczory był zespół Lady Stars.

Brokera WGN 2008 zdobyło małżeństwo Joanna i Tomasz Płonka z WGN Gliwice, a specjalne Wyróżnienia WGN 2008 przypadły : Piotrowi Żuczkowskiemu z WGN Chrzanów, Sławomirowi Szczękowi i Wojciechowi Merchelskiemu z WGN Ełk, Mikołajki, Olecko oraz Rafałowi Kutnikowi z WGN Commercial Wrocław.