Konwent to spotkanie zamknięte, odbywające się dwa razy w roku, w którym udział biorą wyłącznie Dyrektorzy - członkowie Grupy WGN. Jest to związane z tematyką Konwentu – na spotkaniu tym poruszane są bowiem zagadnienia praktyczne, mające podstawowe znaczenie dla konkurencyjności Grupy WGN oraz decydujące o bezpieczeństwie biura nieruchomości i jego sukcesie na rynku. Założeniem jest by informacje przekazywane na Konwencie, mogły być wykorzystywane wyłącznie przez członków Grupy WGN.

Tym razem na Konwencie dużą wagę przywiązano do omówienia zagadnień związanych z internetem, a więc środkiem najczęściej wykorzystywanym przez Klientów przy poszukiwaniu nieruchomości. Obszernie i szczegółowo omówiono zasady, dzięki którym oferty Grupy WGN uzyskują wysokie miejsca w wyszukiwarkach internetowych. Na przykładzie poszczególnych, przykładowych ofert, wskazano jak powinien wyglądać opis oferty oraz jakie umieszczać zdjęcia przy danej ofercie. Omówiono podstawowe i najczęstsze błędy w opisach ofert. Przekazane informacje i łatwe do zastosowania wskazówki, pozwolą w prosty sposób wpływać na znaczącą poprawę pozycjonowania ofert każdego biura Grupy WGN.

Powyższe zagadnienia spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem uczestników Konwentu.

Tradycyjnie na Konwencie dużą wagę przywiązywano do bezpieczeństwa biura nieruchomości. Szereg zagadnień z tym związanych poruszono w ramach bloku prawnego Konwentu. Członkowie Grupy WGN zostali zaznajomieni m.in. z tematyką związaną z obiegiem dokumentów w biurze nieruchomości: wskazano jakie dokumenty są konieczne dla prawidłowej obsługi Klienta, jak zadbać o bezpieczeństwo tych dokumentów. Doświadczenie Grupy WGN wskazuje bowiem, że odpowiednie, prawidłowe udokumentowanie działań biura nieruchomości wpływa znacząco na poprawę wyniku finansowego biura.

Tradycyjnie trzeci blok Konwentu poświęcony został omówieniu wyników Grupy WGN. Szczegółowo przedstawiono sukcesy Grupy, w tym imponującą liczbę i wartość zawartych transakcji. Omówiono także wyniki portali internetowych w zakresie liczby wejść oraz page rankingu. Informacje te, poza walorami statystycznymi, pozwalają także pozyskiwać nowych Klientów przez Członków Grupy WGN, zwłaszcza Klientów z sektoru nieruchomości komercyjnych. Każde Biuro WGN, zachęcając Klienta do współpracy zwłaszcza na wyłączność, może bowiem przekazać informacje o Grupie WGN będącej niekwestionowanym liderem na rynku nieruchomości.

Ostatnim blokiem było omówienie strategii WGN na najbliższe 12 miesięcy.

Monika Prądzyńska, Dyr. ds. Administracji i Strategii

Zobacz filmy:
XXXVIII Kongres WGN
Morizon-Melog dla Grupy WGN
Zwiększanie atrakcyjności nieruchomości
Rynek nieruchomości w Polsce 2014
Jak podjąć współpracę z deweloperem
Metody pozyskiwania umów na wyłączność
Architektura w mieście a człowiek
W drodze po sukces w WGN
BROKER WGN 2013
You can sing in WGN / Karaoke / Kinga Butler
You can sing in WGN / Karaoke / Paweł Rublewski
You can sing in WGN / Karaoke / Iwona Hryncewicz